Annons

Annons

Annons

Annons

Leksand

Klämd på hemmaplan

– Jag tar hemskt gärna skäll, men min roll är lite överspelad. Nu är det upp till partistyrelsen.

Leksands kommunalråd Ulrika Liljeberg var med och skrev förslaget till nytt idéprogram, hon fick gå i försvar inför sina lokala partikamrater.

Leksandscentern bjöd in till ett öppet möte, cirka 20 personer kom.
En hållbar framtid, heter förslaget till nytt idéprogram.
Ulrika Liljeberg gick igenom huvuddelarna av förslaget och poängterade att det handlar om idépolitik.
– Centern är en frihetsrörelse, sa hon. Miljöfrågan är en frihetsfråga. Klimatförändringarna är ett av de största hoten. Tillväxt är bra och vi måste våga stå för att man både kan värna miljö och ha tillväxt.

Hon pratade om mindre detaljstyrning från staten. Ett exempel är att parterna ska komma överens utan lagstiftning och t ex LAS, Lagen om anställningsskydd.
Det blev en diskussion om plattare skattesystem. Ulrika Liljeberg sa att för att få mer tillväxt, måste företagare tjäna mer på att satsa mer.
– Centerns grund är att man ska betala skatt efter bärkraft, det är en absolut princip, sa Anna-Lena Winge.

– Jag gick med i Centerpartiet för att man stod för skatt efter förmåga, vart är vi på väg? sa Lasse Nygård.
Förre kommunalrådet Bo Pettersson efterlyste mer ideologi i idéprogrammet.
– Centern måste vara tydlig om vad som är viktigt med politiken, sa Bo Pettersson. Ungdomsarbetslösheten är uppe i 16 procent, den frågan måste lyftas.

Ett av förslagen är att kulturyttringar inte ska vara föremål för politiska prioriteringar och att medier ska stå fria från politisk kontroll.
– Vem ska bestämma över kulturen om inte politikerna? undrade Anna-Lena Winge. Vi har ju ett folkstyre, ett demokratiskt system.
– Kultur är fundamentet i samhället, sa Bo Pettersson. Vi måste politiskt se till att det finns utrymme för kultur. Ska den politiska kontrollen över tv och radio bort, så styr bara marknaden.

Förslaget om att regioner och kommuner ska få besluta om skatter och lagar förklarade Ulrika Liljeberg med att den enskilda människans makt ska stå över kollektivets.
Flera av mötesdeltagarna tyckte dock att risken för orättvisor mellan regionerna är för stor.
Välfärdsdiskussionen handlade om att balansera valfrihet mot ansvar och Bo Pettersson menade att vill man ha ett mänskligt samhället måste staten ha ett ansvar inte bara betala ut pengarna.
Ulrika Liljeberg höll med om att kvalitetssäkringen av vård och omsorg är en stor och viktig uppgift.

Skolplikten vill Leksandscentern ha kvar.
”För ett parti som värnar frihet och bygger sina värderingar på alla människor lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för fri invandring” står det i förslaget.
Invändningar på mötet var att Sverige inte har råd och att Sverigedemokraterna skulle gynnas av ett sådant förslag.
– Ska vi huka oss för Sverigedemokraterna? frågade Ulrika Liljeberg. Centern är för öppna gränser, fri rörlighet och generös flyktingpolitik. Det måste vi stå upp för, ska vi huka oss får jag söka ett annat parti.

Bo Pettersson framhöll att det är viktigt att se över skrivningarna så att man inte spelar andra krafter i händerna.
– Det här är en ideologisk ledstjärna, sa en av mötesdeltagarna. Kanske måste vi lära oss att förklara hur vi tänker så att vi kan möta dem som inte delar vår människosyn.
Månggifte och arvsrätt diskuterades.
– Vi säger att politikerna inte ska lägga sig i detta, sa Ulrika Liljeberg. Vi får bestämma över våra pengar så länge vi lever, det är rimligt att också få bestämma vem man vill ska ärva pengarna.

Men många tvekade och vill ha kvar arvsrätten för bröstarvingar. Frågan om man ska få gifta sig med fler väckte mest förvåning.
Synpunkter som kom fram på mötet skickades in som remissvar från Leksandscentern.


Eva Högkvist
eva.hogkvist@daladem.se

Annons

Ulrika Liljeberg fick förklara och försvara förslaget till idéprogram för sina lokala partikamrater. FOTO: EVA HÖGKVIST

Ulrika Liljebergs företrädare på kommunalrådsposten, Bo Pettersson, hade flera kritiska synpunkter på förslaget till idéprogram,

Annons

Annons

Till toppen av sidan