Annons

Annons

Annons

Annons

Falun

fakta Parkering i stället för park

Ulf Elgemyr och Anita Holmström vill se en park på den så kallade gasverkstomten bredvid Södra skolan. Inte en parkeringsplats. foto: erik jerdén

Annons

Parken som planerats vid Södra skolan kan bli en parkeringsplats i stället. Nu vädjar pensionärerna på det intilliggande seniorboendet kommunen att stoppa förslaget.
Gasverkstomten

2011 inleddes saneringen av den så kallade gasverkstomten som ligger vid Södra skolan, mellan Myntgatan och Tisken. Marken där var förorenad av gifter som läckt från ett gasverk och ett svavelkokeri som tidigare låg på platsen.
– Här är alla till åren komna och då skulle det vara utomordentligt att få en park i närheten, säger Ulf Elgemyr, som bor på seniorboendet Sture.
När saneringen av den så kallade gasverkstomten inleddes var planen att anlägga en park på platsen när arbetet var klart. Nu har ett annat förslag för hur tomten ska användas kommit upp.

Det kommer att behövas extra parkeringsplatser under bygget av resecentrum. Att anlägga en tillfällig parkering på gasverkstomten är ett av förslagen som diskuterats för att lösa parkeringsbehovet.
– Det är en av platserna vi tittar mest på, säger Christina Holback, chef för trafik och fritidsförvlatningen i Falun.
Hyresgästerna på seniorboendet på Sturegatan reagerar mot förslaget. De har bildat en arbetsgrupp som skrivit till Kommunstyrelsen och vädjat om att hålla fast vid planerna på att anlägga en park på gasverkstomten.

– Alla längtar efter att det blir en park för rekreation, säger Ulf Elgemyr, som bor på seniorboendet Sture.
Gasverkstomten ligger på andra sidan Myntgatan från seniorboendet Sture och servicehuset Smedjan. Anita holmström, som bor på seniorboendet, säger att det inte finns några parker i närheten. Många pernionärer är rullstolsbundna eller beroende av rullatorer.
– Vi ska inte behöva köra bil för att ta oss till en park, säger hon.
Ulf Elgemyr anser att tomten är olämplig som parkeringsplats eftersom den ligger bredvid en skola. Anita Holmström säger att tomten redan nu används flitigt av folk som promenerar och joggar.

– Det är inte bara för oss vi arbetar, det är för hela området, säger hon.
Per Grundström, projektledare för resecentrum, säger att gasverkstomten har diskuterats som ett av altenativen för de extra parkeringsplatser som kommer att behövas under bygget av resecentrum.

Ett annat alternativ är att utvidga Tiskenparkeringen. Ingenting är beslutat än men enligt Per Grundström är gasverkstomten inte det mest troliga allternativet.
– Det har avfärdats som mindre lämpligt på grund av närheten till en skola, säger han.

Erik Jerdén

Annons

Annons

Till toppen av sidan