Annons

Annons

Annons

Rätten att supa

Lite historia kan ju vara utav intresse.
Efter flera misslyckade försök till reglering av alkoholkonsumtionen i Sverige beslutade kung Adolf Fredrik år 1766 att avskaffa alla begränsningar. Detta ledde till att nästan alla hushåll producerade sin egen alkohol. Vilket i sin tur ledde till att stora mängder potatis och säd som skulle användas till föda istället brändes till alkohol och i början av 1800-talet fanns uppskattningsvis 175 000 destillatörer, då bör det tilläggas att Sveriges befolkning vid det tillfället var ca 2,4 miljoner.

Med dagens befolkning skulle den siffran bli cirka 700 000 destillatörer.
Som en motreaktion på detta lösa synsätt kring alkohol startades under 1800-talets mitt Sveriges första alkoholmonopol i Falun. Tanken var att begränsa och reglera alkoholkonsumtionen hos befolkningen, som vid den tiden var kraftig. Beräkningar visar att alkoholkonsumtionen uppgick till omkring 23 liter per person och år omkring 1850.
Organiserade sällskap mot alkoholen och dess förödande effekter började dyka upp och IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i USA 1851 som ett ordenssällskap där man krävde helnykterhet av sina medlemmar. Alla var välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt vid den här tiden.

IOGT spred sig till Europa via England, och kom till Sverige 1879. Rörelsen fick snabb spridning i Sverige då alkoholen härjat fritt under en längre tid och därmed skapat förödande effekter, en längtan efter alkoholfria miljöer och ett nyktert leverne var i fokus.
Man måste förstå att Sverige var mycket fattigt och många levde i misär. Alkoholen var då, precis som nu ett sätt att skingra tankar och döva känslor.
För har vi inte alla någon som valt bort sitt hus, sina barn, sina föräldrar eller sina vänner för alkohol? En granne, en maka, ett syskon, en son eller en förälder. Längtar vi inte själva bort från samhällets stress? Längtar vi inte själva efter ett litet, litet avbrott ifrån alla krav och måsten?
Vi njuter. Vi äter och dricker gott. Vi unnar oss.
Men är det verkligen det vi gör?

Varför behöver vi denna lisa för vår själ?
Behöver vi verkligen alkoholen för att frigöra oss från de bojor vi upplever att livet gett oss?
Vi hävdar att det finns andra vägar att gå, bättre och konstruktivare än vad den lila påsens Tivoli någonsin kommer att kunna ge.
Gamla Elverkets sociala verksamhet, IOGT-NTO Falun, har tagit ställning för individens rätt att uttrycka, utveckla och söka de grundläggande behov som gör att vi tar ansvar för vår egen utveckling och aktivt påverkar det samhälle vi lever i.

Vi tror inte att det ytliga och stressiga konsumtionssamhället med dess snabba kickar leder till något annat hos den enskilde individen än ett ökat behov utav flykt i alla dess former, där rädslan blir det som styr oss.
Vi hävdar att frigörelse och självständighet kommer ur kreativitet, gemenskap och civil olydnad.
Vi vill uppmuntra till kritiskt tänkande, till olydighet och till ifrågasättande utav den rådande ordningen och normaliteten.
Historiskt sett så har slaveri, krig och våld uppkommit genom lydnad snarare än olydnad. Det är av yttersta vikt att vi frågar oss, vad är jag slav under och varför? Vi hävdar att den nuvarande alkoholkulturen behöver ifrågasättas. Det är tragiskt att den diskussionen fortfarande oftast möts av förakt och förlöjligande då skadorna av alkohol är likadana nu som då.

Christer Harrysson
Karin Sarén
Magnus Svensson
Nina Meijer
Sonja Karlmark
Tommy Johansson
IOGT-NTO Lf92 Falun

Vi behöver ifrågasätta den rådande alkoholkulturen menar artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan