Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Vägrar minska 40 tjänster
Han fick uppdraget av direktionen att till den 27 juni presentera mellan ett och tre förslag ytterligare en gång.
Räddningstjänsten DalaMitt måste spara fyra miljoner. Tidigare har Leif Andersson och medarbetare lagt fram ett scenario där fyrtio deltidsbrandmän försvinner. Enligt ett av alternativen skulle hela deltidsstyrkan i Borlänge läggas ned. Förslagen har väckt starka reaktioner från facket som varnar för sämre beredskap och arbetsmiljörisker.

På onsdagen var det möte med direktionen som styr Räddningstjänsten DalaMitt.
– Vi har verkligen vridit och vänt på allt. Alla förstår att det måste bli förändringar i verksamheten. Det är en otroligt tuff situation. Att minska med fyrtio man var som jag bedömer ett worst case-resonemang. Nu har vi i alla fall fått en tydlig inriktning av direktionen att så långt som möjligt undvika personalneddragningar. I stället ska vi se på var vi har för dyra lokalkostnader. Det måste kombineras med inställd verksamhet nästa år och kanske inställda investeringar, säger Leif Andersson.

Han ska nu sätta sig tillsammans med andra tjänstemän och lokala fackföreträdare och försöka hitta andra besparingar.
– Ett exempel är att vår personal behöver körkortsutbildning för tungt fordon med tungt släp. Vi kanske inte kan ta den behörigheten för alla. Motorsågskörkort är ett lagkrav för 2014. Alla som i sin yrkesutövning hanterar motorsåg ska ha det. Det här kostar en halv miljon för vår del. Det finns några sådana här saker. Vi måste jämföra vad det får för effekter, säger Leif Andersson.
Men han utesluter inte att alternativet med nedläggning av borlängestyrkan återkommer.
– Syftet med att peka ut den var att det inte är en primär styrka utan ska förstärka andra styrkor. Det är den enda som kan röras utan att försämra den sekundoperativa verksamheten.

2015 ska ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten fram till 2018 läggas fram. Det påverkar också besparingsplanerna.
– Om man lägger ned en station så är det oerhört svårt att ta tillbaka den igen. Det ger sämre handlingsfrihet. Det är lättare att minska på styrkan, den kan man öka igen om det går, säger Leif Andersson.

Sylvia Kjellberg
sylvia.kjellberg@daladem.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan