Annons

Annons

Annons

Annons

Mora

Gifterna ska väck

Förorenad mark på företagsfastigheter i Mora och Orsa saneras.
Arbetet är en del i det nationella målet om att städa upp efter gamla verksamheter från 1800- och 1900-talet.

En lastbil tippar av stenen som ska bilda bärlagret som tillsammans med sanden ersätter jorden som grävts bort. Foto: Selma Wolofsky/DT

Annons

Vid Ostnors norra fabrik kör lastbilar i skytteltrafik. På flaken skramlar tonvis med sten. Lasten ska spridas ut ovanpå ett lager av sand och tillsammans med det bilda stabil mark. Tidigare låg det 14 500 ton förorenad jord på samma plats. Sedan ungefär en månad tillbaka har Ostnor sanerat marken. Därmed har jorden grävts upp och körts till soptippen i Kråkberg.
– Vi hade för höga värden av zink och koppar i marken runt norra fabriken. Metal-lerna rörde sig inte i jorden men det var lika bra att ta bort dem, säger Claes Seldeby, Ostnors vd.

Föroreningarna kommer enligt honom framför allt från tillverkningen av armaturer under första halvan av 1900-talet. På den tiden fanns inga lagar som reglerade miljö och föroreningar. Industrierna hade heller inte kunskap om utsläpp eller hur man hanterar avfall på bästa sätt.
– I princip slängdes rester av produktionen direkt utanför fabriken. I dag är vi noggranna med att återvinna och vi har nästan inga utsläpp, säger Claes Seldeby.
Ostnor är långt ifrån ensamt om att bedriva verksamhet på mark som har eller kan ha blivit förorenad under förra och förrförra seklet.
Totalt finns det cirka 330 riskobjekt i Mora och Orsa, 4 000 i Dalarna och 80 000 i Sverige. Det handlar bland annat om gamla bensinmackar, industrier, soptippar och plantskolor.

Syftet är att undersöka om det finns giftiga ämnen och om markerna bör saneras för att inte skada människor eller miljön. I besluten vägs många faktorer in.
– I vissa fall kan kostnaden vara för stor i förhållande till den nytta en sanering skulle innebära. Till exempel om de giftiga ämnena finns i låga halter och inte utgör någon risk där de ligger men riskerar att spridas på grund av en sanering, säger Anna Ollars, miljöinspektör på Mora och Orsa miljökontor.

I Mora och Orsa är det länsstyrelsen, miljökontoret och företagen själva som inventerar områdena. Hittills har cirka hälften av de 330 fastigheterna inventerats.

Selma Wolofsky/DT

Annons

Annons

Till toppen av sidan