Annons

Annons

Annons

Annons

Knäck läskoden

Ofta får barn lära sig vad bokstäverna heter istället för hur de låter. Många pedagoger och utvecklarna av appen menar att det borde vara tvärtom. Barn ska, enligt dem, istället träna på bokstavsljuden för att lättare kunna bilda ord genom att sätta ihop bokstäverna.

Knäck läskoden är en Ipad- och Iphoneapp som låter ditt barn få trycka på en bokstav samt lyssna på hur den låter, men också en app som ger ditt barn chansen att med pekfingret skriva ner bokstäverna i deras tilltänkta riktning. Många fina idéer finns samlade här, men utförandet kunde ha gjorts ännu bättre.

Till en början måste appen kännas lockande, vilket betyder att designen och användarvänligheten måste vara på topp. Utseendemässigt tycker jag att appen kunde ha gjorts mer tilltalande, kanske varieras mer i bakgrundsfärgerna eller varför inte ha med ett djur som presentatör. Som det är nu är en något stel och mekanisk röst allt som hörs, vilket kan tråka ut ett barn som inte har världens bästa tålamod.

Annons

Annons

Användarvänligheten kunde även den ha varit bättre med tydligare menyer som skiljer allt från varandra. På så sätt kan ett barn som vill träna själv (alla vill kanske inte jämt sitta tillsammans med en vuxen) lättare hitta bland alternativen som ges, även om barnet inte kan läsa. Dock kvarstår den stora frågan: Hur fungerar själva läs- och skrivinlärningen?

I Knäck läskoden finns både ett tränings- och spelläge. I träningsläget kan barnet tillsammans med föräldern välja valfri vokal eller konsonant där barnet dels får höra hur exempelvis bokstaven ”a” låter, och därefter får skriva ner den själv på pekskärmen. Om man i inställningarna väljer att endast träna på gemener märker jag redan i menyn ett inkonsekvent fel som kan förvirra barnet , nämligen att det lilla ”a:et” i menyn är skrivet med samma typsnitt som jag använder mig av i den här texten, medan den i själva tränandet plötsligt ska skrivas som ett mer barnanpassat ”a”, det vill säga utan kepsen ovanför bokstaven.

Det är ett tvång att plita ner bokstäverna på det sätt som appen visar, det vill säga alltid börja med att dra streck uppifrån och neråt. Om barnet till exempel väljer att göra versalen ”H” måste alltså båda benen ritas ut innan mittenstrecket kan dras, en annan ordning är omöjlig. Om detta är ett bra beslut är upp till var och en, men i mitt fall har jag alltid ritat bältet som bokstavens andra del, det vill säga innan högerbenet. Förmodligen är det något som sitter kvar hos mig från att jag som liten lärde mig skriva skrivstil, och det har ju fungerat bra för mig. Annars är träningsdelen bra tack vare den tydliga uppläsaren och hjälplinjerna som finns att ta del av.

Annons

Annons

Barnet kan även träna på nonsensord som ”pe”. Nackdelen med denna metod är att barnet kan finna det tråkigt att träna på ord som känns abstrakta, ord som det inte kan relatera till på något sätt. Bortsett från detta fungerar denna läs- och skrivinlärningsträning bra den med.

I själva spelläget presenteras tre alternativ; Bokstäver, Nonsensord och 120 ord. I Bokstäver får barnet höra ett fonem och då ska barnet trycka på rätt bokstav, och fler rätt på raken ger i sin tur poäng som sedan läggs upp på topplistan. Nonsensord använder sig av samma upplägg fast med två bokstäver istället för en, så ordet ”gi” utläses som gi och inte ji.

Det sista alternativet - 120 ord - är intressant då det är tänkt att barnet ska lära sig många av det svenska språkets vanligaste ord, och som vi vet är språket fyllt av ord som inte uttalas på det sätt som det skrivs. Exempelvis säger vi fick och inte fisk när bokstäverna bildar ihop ordet ”fick”. Tanken här är att barnet ska lära sig se dessa svåra, vanliga ord som ordbilder, vilket jag finner vara logiskt och bra.

Knäck läskoden är i slutändan en bra läs- och skrivinlärningsapp som jag först var mer kritisk mot men som med tiden har växt till sig och blivit bättre. Att träna med Knäck läskoden några minuter per dag tror jag kan ge ett bra resultat. Designmässigt kunde appen ha sett bättre ut, och visst kan det någorlunda höga priset avskräcka en del föräldrar och lärare, men överlag känns denna app köpvärd.

Annons

7/10

Felipe Madrid

Format: Ipad, Iphone
Pris vid recensionstillfället: 28 kr
Kategori: Utbildning
Passar barn i åldrarna: 3-7
Utvecklare: Minitutor Aps

I Knäck läskoden får barnet träna på att skriva gemener och versaler.

Annons

Annons

Till toppen av sidan