Annons

Annons

Annons

Klassdimensionen i partisympatierna

Den partisympatiundersökning som Statistiska centralbyrån, Scb, publicerade 4/12 innehöll många siffror. Några rör det stöd partierna har i grupper som utbildningsnivå och yrke. Utifrån dem går det att se vilken klassmässig karaktär partierna har på sitt väljarstöd.

Trenden vad gäller utbildningsnivå är att Sverigedemokraterna har sitt främsta stöd bland de med låg utbildning, främst de med enbart grundskola. Socialdemokraterna har samma tendens. Det har även Centerpartiet.
Särskilt bland män med låg utbildning är stödet för SD högre än rikssnittet för SD. Jimmie Åkessons parti är för övrigt det som har mest könsskillnad i sitt stöd. Främst män stöder SD.

Omvänt så har Folkpartiet och Miljöpartiet starkt stöd bland personer med hög utbildning, de med mer än tre år på universitet eller högskola. En sådan tendens finns också hos Moderaterna.
Vänsterpartiet är det parti som har mest jämnt stöd vad gäller utbildningsnivån. Stödet för Jonas Sjöstedts parti är störst bland de med medellång utbildning: gymnasium eller högst tre år på högskola eller universitet.
Man kan också se på grupperna arbetare och högre tjänstemän. Bland arbetarna har S starkt stöd, runt 52 procent. Men även SD har ett starkt stöd, på cirka tio procent.
Man ska dock veta att dessa siffror är de oviktade i mätningen. Bland dem noterades SD för totalt 6,8 procent. När de korrigerats är stödet för SD 9,3. Omvänt är stödet för S och M större i de oviktade siffrorna än i de korrigerade, drygt två procentenheter för båda partierna. Liknande justeringar finns för alla partier, men är störst för S, M och SD.

Stödet för SD är egentligen högre i de flesta fall i olika grupper, och lite grann lägre för M och S.
Bara var sjätte arbetare stöder M, ett svagt resultat för ett parti som kallar sig nya arbetarpartiet. Vänsterpartiet, med 7,0 procent, är det fjärde största partiet bland arbetare.
Bland högre tjänstemän, som innehåller ungefär samma personer som är medlemmar i Saco, är stödet för Folkpartiet högre än partiets rikssnitt. Det är dubbelt så stort, runt tio procent mot rikssnittets 5,4 för Jan Björklunds parti. Även M har högre stöd bland dessa väljare än sitt rikssnitt på 25,5 procent.
MP har också högre stöd bland högre tjänstemän och Sacomedlemmar än sitt rikssnitt, på 8,8 procent. I Sacogruppen är stödet dubbelt så högt för språkrörens parti: 18 procent.

För S är det tvärt om. Stefan Löfvens parti har ett svagt stöd bland Sacomedlemmar och högre tjänstemän. I Sacogruppen är stödet bara 22 procent.
För SD är stödet lågt bland högre tjänstemän och Sacomedlemmar, mellan 1,1 och 2,4 procent. De siffrorna är lite grann för låga jämfört med det korrigerade stödet. Men även med det i beaktande är stödet för SD litet bland dessa grupper, som brukar kallas övre medelklassen.

Slutligen kan vi ta partiernas väljarstöd bland företagare. Fredrik Reinfeldts parti har högt stöd i den gruppen, cirka 40 procent. Det är dock en minskning från nästan 50 procent för ett halvår sedan, en statistiskt säkerställd nedgång.
Och väljarna verkar ha gått till Åkessons parti. Stödet för SD har där ökat statistiskt säkerställt, från cirka åtta procent till 12 procent. Troligen är SD-stödet bland företagarna ännu högre eftersom det är okorrigerade siffror.

Med 16 procent är S det näst största företagarpartiet. SD är trea. Fjärde största företagarparti är Annie Lööfs, med drygt nio procent. Men då räknas lantbrukarna till företagarna.
Scb anger även hur stor andel i varje grupp som har partisympati. Den siffran kan likställas med troliga nivån på valdeltagandet. Högst nivå har de välutbildade, Sacomedlemmar och högre tjänstemän, på cirka 90 procent.
Gruppen arbetare har lägre andel med partisympati, cirka 77 procent. Företagarna intar en mellanställning bland de nämnda grupperna på cirka 82 procent.

Robert Sundberg
robert.sundberg@daladem.se

Jimmie Åkesson (SD). Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan