Annons

Annons

Annons

Annons

Malung

Hultqvist (S) föreslår webbmönstring

I sitt tal på Folk och Försvars Rikskonferens framförde Peter Hultqvist (S) hur Socialdemokraterna vill utforma den framtida försvarspolitiken.

Peter Hultqvist pekade ut Socialdemokraternas riktning när det gäller försvarspolitik. Foto: Rolf Johansson

Annons

– Den kritik som vi framförde mot försvarsbeslutet 2010 har till stora delar besannats.
–Problem omfattar hela fältet från ekonomi till rekrytering, bemanning och stabilitet i organisationen. Avhoppen från heltidsanställda soldater är stort. Ekonomin är kärv och risken är stor att övningsverksamheten inte får den omfattning som krävs för att upprätthålla nödvändigt intresse bland soldaterna, konstaterade han.

Därför föreslår Socialdemokraterna en snabbutredning om förutsättningarna återinföra en mönstring både för män och kvinnor.
– Det skulle i första hand ge en trovärdighet att aktivera den vilande värnplikten men också en ordentlig möjlighet att presentera försvarsmaktens yrken och frivilliga organisationernas möjligheter att på ett seriöst sätt tydliggöra att försvaret är ett nationellt intresse, inte ett särintresse, sa Hultqvist.

Han menar inte att alla ska kallas in att mönstra utan kan tänka sig en webb-mönstring och därifrån kalla in kanske 20 procent.
Socialdemokraterna kan även tänka sig att de som efter några år hoppar av från försvaret under några år står kvar och kan kallas in vid krissituationer.
När det gäller försvarsmateriel konstaterade Hultqvist att det är mycket bekymmersamt bland annat när det gäller Gotland.
– Tillsammans med övriga strandstater måste vi göra Östersjön till ett fredens hav. Den ryska politiska viljan att förnya materiel och förbättra förbandskapaciteten är tydlig. Från socialdemokratiskt håll förordar vi närvaro av en stridsgrupp på Gotland, kombinerat med kvalificerat luftvärn, markförband, förstärkt hemvärn samt en frekvent basering av flyg- och marinstridskrafter, menade Hultqvist.

Han poängterade även vikten av att upprätthålla vårt undervattensystem.
- Det är av största vikt att Sverige bedriver forskning och utveckling när det gäller ubåtar, sa Hultqvist.
Han avslutade sitt tal med att konstatera att Sverige som militärt alliansfritt land måste hävda sitt territorium och suveränitet på ett trovärdigt sätt både nationell och internationellt och ge tydliga signaler omvärlden.

Annons

Rolf Johansson

Foto: Rolf Johansson

Annons

Annons

Till toppen av sidan