Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

”Vi har inte gjort fel”

Dragkampen mellan Dalatrafik och Nobina fortsätter.
Nu har Dalatrafik lämnat in ett yttrande där länstrafikbolaget säger att man inte alls gått emot de regler som Nobina påstått att man brutit mot i samband med den nya direktupphandlingen.

Det var i slutet av december som Dalatrafik insåg att tiden började rinna i väg i ärendet med den nuvarande entreprenören Nobina.
Ärendet, där Nobina överklagat Dalatrafiks nya upphandling om busstrafiken i länet, hade legat i förvaltningsrätten i nära ett halvår, nu överklagat till kammarrätten i Sundsvall samtidigt som Nobina hade varslat all sin personal.
Om inget gjordes skulle länet stå utan trafik i juni.
Med det i åtanke, valde därför Dalatrafik att göra en direktupphandling i slutet av december.

Enkelt förklarat kan man säga att Dalatrafik ville göra en tillfällig upphandling med någon entreprenör som skulle kunna ha hand om länets trafik medan ärendet med Nobina avgjordes.

Dalatrafik beräknade att en ny upphandling inklusive två instansprövningar - både i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen skulle ta två år att slutföra.
Man la även till ytterligare tid för eventuella överklaganden och ytterligare ett år skulle kunna komma att bli aktuellt för den tillfälliga entreprenören.
Men den ”tillfälliga” direktupphandlingen gillades inte av Nobina – och överklagade även den nu i januari.

Dalatrafik hade fram till tisdagen att lägga fram ett yttrande i ärendet, vilket de gjorde senare under måndagseftermiddagen.
Som tidigare menar Dalatrafik att man inte begått något av påstådda upphandlingsfel, varken i den större upphandlingen eller i direktupphandlingen.
”Dalatrafik bestrider och yrkar att Nobinas ansökning om överprövning avslås i Förvaltningsrätten”, skriver trafikbolaget i yttrandet.

Nobina har tidigare sagt att de inte varit intresserade av att lägga något anbud på länets linjetrafik igen, men det bör nämnas att Nobina även må ha överklagat direktupphandlingen – samtidigt som de lagt anbud på den.
”Nobina ser det som positivt att Dalatrafik inbjudit Nobina att lägga anbud på och förhandla om tillfälliga trafikavtal medan Dalatrafik gör om trafikupphandlingen”, skriver Nobina i en bilaga till yttrandet och fortsätter sedan med:
”Vi ser fram mot att under kommande förhandling diskutera hur en tillfällig trafiklösning bäst kan utformas”.

Dalatrafik har tidigare haft höga krav på de framtida fordonen som skall köras i länet.
Men – i krisande tider – meddelar Dalatrafik att man ”öppnat upp för förhandling avseende fordonskraven i direktupphandlingen”.
Något som Nobina hakar på. Den nuvarande entreprenören, som kan vinna direktupphandlingen, meddelar att den bland annat vill förhandla om trafikförändringar, fordonskrav, ersättningar samt kombinationsrabatter i direktupphandlingen.
Dalatrafik avslutar yttrandet med att man önskar att förvaltningsrätten ska prioritera detta mål och att man ”tillämpar en ytterst snabb handläggning av målet”.
När ärendet ska avgöras i förvaltningsrätten är ännu inte sagt.

Sofie Lind
sofie.lind@daladem.se

Förvaltningsrätten ska ta beslut i frågan inom den närmsta framtiden. Foto: Sofie Lind

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan