Annons

Annons

Annons

Politikerna är dåliga på problemlösning!

De svaga svenska skolresultaten i Pisaunderökningen förra året skapade nästan nationell panik. En sårad nationell stolthet märktes litet varstans, inte minst långt in i borgerligheten.

Skolminister Jan Björklunds svar har varit att envist hävda att problemen orsakats av de elevkullar som föll offer för den tidigare socialdemokratiska politiken – den så kallade flumskolan – men det verkar som om allt färre tror på honom. Numera håller rentav SNS, en borgerlig tankesmedja, seminarier om den så kallade progressivismen i skolpolitiken, alltså om de pedagogiska idéer som försöker lämna den gamla konservativa katederundervisningen och drillen bakom sig.

Nej, jag tror att de flesta börjar vid det här laget inse att det framförallt var nittiotalspolitiken som utgjorde den stora vändpunkten. Det var då en s-regering kommunaliserade skolan och en borgerlig regering införde friskolor och fritt skolval. Ovanpå det fördes en mycket hård besparingspolitik från s-regeringarna, som borgerliga politiker hejade på, för att häva underskotten i statens finanser. Och där kramades musten ur många överansträngda lärare. Kort sagt, alla parter är medskyldiga till den dystra utvecklingen.

Nu kommer nya nedslående resultat från ännu en Pisa-undersökning. Den här gången gäller det elevernas förmåga till problemlösning. Sverige hamnar i mitten av 44 länder. Problemlösning är ett vagt uttryck, men spontant är det svårt att komma ifrån att det måste vara ett centralt inslag i all lyckad pedagogik. Björklunds hela idé med skolpolitiken, att plocka fram gamla konservativa skolideal med mer betyg längre ned i åldrarna går naturligtvis på tvärs mot idén om en kreativ elev, ja mot det ideal om Homo Ludens - den lekande människan – som utgör grunden för påhittig problemlösning. Hans idéer går också på tvärs mot den mesta forskningen.

Bortsett från betygsfrågan, där Björklund fortsätter att mot bättre vetande hävda en arkaisk ståndpunkt, har socialdemokratin och Alliansen närmat sig varandra i skolfrågan. De stjäl förslag från varandra och satsar mer pengar. Men de tunga, brännande frågorna om det fria skolvalet och friskolorna vill ingen av dem röra vid, trots att de hänger samman med tilltagande segregation och sjunkande kunskapsnivå.
Varken Alliansen eller socialdemokratin är bra på problemlösning.
Skolminister Jan Björklund.

Annons

Göran Greider
goran.greider@daladem.se

Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON/TT

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan