Annons

Annons

Annons

Det är svenskan som gör oss svenska

Regeringens beslut att ompröva avvecklandet av det ekonomiska stödet till svenskundervisningen utomlands, är i sanning en triumf för det svenska språket. Det är en seger för den djupare liggande kulturella identitet, som just det svenskan härbärgerar - om man så vuxit upp med den som barn eller lärt sig språket som vuxen.

Att utveckla svenskan i relation till andra länder och kulturer är essentiellt i tider av ökad internationalisering, av intensifierad globalisering. I Bukarest har jag kunnat erfara hur en rad svenska affärsprojekt, kulturella evenemang, föredrag med mera som arrangerats, ofta inte haft det genomslag man tänkt sig. En alldeles uppenbar orsak synes mig i samtliga fall ha varit bristande kännedom om hur saker och ting fungerar i detta hörn av Europa, om hur människor - i detta fall rumäner - tänker och agerar och värderar. Sådana djupare kunskaper får endast den som gått in genom den dörr som goda språkkunskaper - i detta fall i rumänska - innebär.

Annons

Annons

Presidentvalet nu i november var en i sann mening historisk händelse, en 25 år försenad, fredlig revolution. Alla hårt arbetande, ärliga, okuvligt framhärdande rumäner har i Klaus Iohannis till slut fått den statschef de förtjänar att ha. Han symboliserar det mogna rumänska samhälle som är i vardande, den seriösa korrekthet som sakta men säkert växer fram och manifesterar sig. Överallt träffar man på människor vars värdighet har fått en lika oväntad och oförutsägbar, som upplyftande och moraliskt uppbyggande bekräftelse.

Men varför läser man så lite om detta i svenska tidningar? Var finns kunskapen om, intresset för den veritabla milstolpe det rumänska presidentvalet i helgen i själva verket var? Det är synd att ignoransen tycks vara så stor i den svenska offentligheten, just nu då svensk optimism och pragmatisk problemlösningsanda är något som rumänerna verkligen tycks öppna och redo för, då en djupare svensk involvering i den samhälleliga omvandlingsprocess som inletts kunde betyda så mycket. Bara genom språket får man den avgörande nyckeln till den rumänska verkligheten, och precis på samma sätt är det ju med Sverige och svenskan.

Endast för någon som verkligen ansträngt sig att avläsa den svenska koden, endast för dem som på djupet bekantat sig med den i det svenska språket inneboende värderingsgrunden, blir svenska koncept, metoder och principer begripliga. På samma sätt låter sig den fulla komplexiteten hos exempelvis problemet med den romska minoriteten i Rumänien, svårligen förstås utan ett perspektiv inifrån den rumänska verkligheten. Moralisk upprördhet projicerad från det svenska samhällets välfärdshorisont leder ingen vart, man måste vara bättre insatt, veta mer, förstå mer.

Annons

Annons

De institutioner runt om i världen som erbjuder svenskundervisning utomlands framstår i detta perspektiv som unikt värdefulla samlingsplatser för ett interkulturellt utbyte av högsta kvalitet och autenticitet. Inte minst skapas genom dem en verkligt fruktbar grogrund i andra länder för svenska projekt av olika slag. Vi måste akta oss för att överskatta engelskans förmåga att överbrygga alla kulturella skillnader. Det är den egna, unika, i varje språk inneboende världsbilden och identitetskänslan, som är förutsättningen för en sann och konstruktiv dialog mellan olika kulturer.

Björn Apelkvist

lektor i svenska vid universitetet i Bukarest, Rumänien

Att utveckla svenskan i relation till andra länder och kulturer är essentiellt, menar Björn Apelkvist.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan