Annons

Annons

Annons

Annons

Malung

"Walles höll på ända in i döden"


På måndagen kunde ni läsa här på dalademokraten.se om det register över svenska judar och motståndare till nazismen som 1997 hittades i Lisellska huset i Malung.

Sökandet efter registret ledde DD till fynd av ett helt annat arkiv. I Riksarkivet fanns förutom registret från Malung också ett privat arkiv överlämnat av mannen som gömde registret där, Erik Walles. Under sina sista år donerade han sina samlingar från tiden som ställföreträdande partiledare i svenska nazistpartiet Svensk Socialistisk Samling (SSS) till Riksarkivet. I dag öppnar vi det...
LÄS ÄVEN: Walles skrev partihistoria hos Sverigedemokraterna

Text: 

Många teg eller ljög om sitt förflutna. Andra skyllde sitt engagemang på ungdomligt oförstånd. En som inte hymlade med vare sig åsikter eller bakgrund var lektorn vid Falu läroverk – Erik Walles.

– Han ändrade nog aldrig åsikt, säger forskaren Helene Lööw om Walles.

När DD kontaktade Riksarkivet för att få ta del av det register över judar och nazimotståndare som 1997 hittades i Lisellska huset i Malung hamnade på bordet i stället vad som hos Riksarkivet arkiverats som "Erik Walles samlingar".

LÄS ÄVEN: Här övervakades nazisternas flygräder – följ med ner i Sundsvalls hemliga central (Premium hos st.nu)

Annons

Annons

Det består av brev, skrifter, enstaka fotografier och sådant så udda som donatorns hustrus passerkort till Svensk Socialistisk Samlings riksting 1938. SSS var den kanske starkaste nazistiska organisationen i Sverige före och under andra världskriget. I den hade Erik Walles sin hemvist, för det partiet var han åren efter krigsslutet till och med ställföreträdande partiledare. I samlingarna finns partiprogrammet, prytt med hakkors, där finns valsedlar, valaffisch och stridsskrifter mot judarna. Walles skickar till och med för arkivering ett exemplar av Sverigedemokraternas Sverige-Kuriren från 1989 där han skrivit en fyra sidor lång artikel om Lindholmsrörelsen, SSS och sig själv. I artikeln finns inte minsta tecken på ånger eller eftertanke. Han påpekar att han själv var utsedd som kontaktman för samarbete med exempelvis den ökände norske förrädaren Vidkun Quisling.

LÄS ÄVEN: Därför företräder jag en nationalsocialist

– Walles var en av centralfigurerna, en av de centrala ideologerna. Han stod Sven-Olof Lindholm mycket nära, säger Helene Lööw som nyligen gett ut boken "Nazismen i Sverige 2000-2014". Den senaste av fyra böcker om nazism Lööw publicerat.

Handlingarna visar att den åldrade Walles under de sista åren av sitt liv själv kontaktat Riksarkivet för att donera sina samlingar från nazi-tiden. Det sista brev han skrivit till sin kontakt hos rikarkivet, Bengt Rur, är daterat 3 mars 1990. Erik Walles avled 7 december 1991, 88 år gammal.

Sven-Olof Lindholm var partiledare för SSS och i den rollen en svensk führer. Exempelvis hälsade partimedlemmar vid möten efter känd modell med sträckt arm och ropet "Hell Lindholm". Brev från Lindholm i samlingen visar att tonen mellan Walles och partiledaren varit förtrolig. Lindholm ursäktar att han inte kunna tala fritt i telefon och betygar att Walles har hans fulla förtroende. Det resoneras i breven om "stora ekonomiska bekymmer".

Annons

Annons

LÄS ÄVEN: Registrerade är än idag förföljda

I ett av breven till Riksarkivet berättar Walles själv om detta:

"Jag erinrar mig vad Lindholm brukade säga till tyskarna: Vi önskar intet stöd från er - men stöd inte våra fiender."

Samlingen innehåller flera brev från kända och okända partikamrater skrivna på papper med hakkors på förtryckta brevhuvudet. Bland avsändarna finns många kända svenska nazister. Exempelvis har Walles donerat ett brev från Gösta Hallberg-Cuula. Denne sårades redan i finska vinterkriget och stupade sedan på östfronten 14 april 1942 och har därigenom fått hjältestatus bland svenska nazister. Vid hans grav hölls i många år minnesceremonier.

De upphörde 1967 men har återupptagits av nya generationer nazister som i den stupade Hallberg-Cuula funnit en nazismens hjälte vars minne numera åter regelbundet hedras. I Helene Lööws ovan nämnda nyutkomna bok handlar flera sidor om hur de moderna vit makt- och naziströrelserna väckt dyrkandet av den stupade hjältens död och betydelse i rörelsen.

LÄS ÄVEN: SD-väljare struntar i SD:s historia

Gösta Hallberg-Cuula organiserade sig inom nazismen redan som 14-åring och dömdes flera gånger för politisk aktivism i olika roller under 20- och 30-talen. Han var 29 år när han stupade.

Erik Walles gick ur sitt engagemang inom nazismen med högt buret huvud. 1947 blev han föremål för en riksdagsdebatt då han fått tjänst som adjunkt vid läroverket i Falun. Han hade stoppats två år tidigare, just på grund av sin politiska tillhörighet. Utnämningen ledde till en hätsk debatt där Ture Nerman (S) kritiserade självaste statsministern Tage Erlander. Flera framstående politiker ur flera partier beklagade att Walles fått tjänsten. Denne höll huvudet kallt och kontrade giftigt med att påpeka att hans motståndare förespråkade grundlagsbrott medan han hade stöd i grundlagen och fick tjänsten på sina överlägsna meriter.

Annons

Annons

Erik Walles avancerade 1951 till lektor och blev kvar vid läroverket i Falun resten av sin karriär. Han var känd som en kunnig och engagerad lärare. Han skrev flera böcker, bland annat om sin far Spännar Jonas Ersson, född i Malung men senare teolog och lärare i Stockholm och den som skapade namnet Walles, latin för Dalarna.

LÄS ÄVEN: Nazism lever och frodas och bor idag i Sunnansjö

Varför lämnar då en aktad person som Erik Walles så för honom själv komprometterande handlingar till Riksarkivet?

– Han ändrade nog aldrig åsikt. Han såg inte handlingarna som komprometterande. Han ville att de skulle finnas kvar för kommande generationer. Många av dem som fanns kvar från den här tiden som jag pratade med på 80-talet hade kvar de här åsikterna även om de inte så ofta luftade dem. Väldigt får gjorde avbön. Den ende som gjorde det var Lindholm själv, säger Helene Lööw.

TV: En del av en medveten strategi för nazisterna

Samma erfarenheter har Mikael Ekman, tidigare engagerad i stiftelsen Expo och författare till boken "Vit makt".

– Walles höll på in i döden. 1989 hade han i Sverige-Kuriren en fyra sidor lång artikel där han rättfärdigar Lindholm-rörelsen och ser Sverigedemokraterna som deras arvtagare. 1992 fanns också en minnesruna över honom i SD-bulletinen, berättar Ekman.

Såväl Sverige-Kuriren som SD-bulletinen är skrifter som getts ut av Sverigedemokraterna. I artikeln från 1989 berättar Walles uppriktigt och nästan lyriskt om hans rörelses framväxt, politiska arbete liksom om samarbete med exempelvis den norske landsförrädaren Vidkun Quisling och kopierandet av Tyska nazistpartiet. Se artikel här intill.

Annons

LEDARE: Dalamyterna och nazismen

Annons

En väsentlig fråga får aldrig sitt svar:

Varför lämnade inte Walles själv även registret i Lisellska huset till Riksarkivet? Var det som noteras i registret trots allt något som inte ens han tyckte skulle tåla dagsljus?

DD i morgon:

Nazisterna startar nytt parti 2015

Nazistledaren Erik Walles gömde partiets juderegister i Malung. Mindre känt är att han åren före sin död överlämnade sina privata arkiv till Riksarkivet. DD:s Gubb Jan Stigson och Staffan Björklund har granskat dem.

Redan av partiprogrammets omslag framgår tydligt var det här hemma. Hakkorset kan inte missförstås.

En raritet i samlingarna: Erik Walles har sparat och till Riksarkivet donerat sin hustrus passerkort till de svenska nazisternas riksting 1938. Hon är som framgår medlem 5734. DD har retuscherat förnamnet.

Den fornnordiska romantiken har alltid tilltalat nazisterna.

En stridsskift ur Walles samlingar. I sig artikel i Sverige-Kuriren 1989 medger Walles faktiskt att den "antisemitiska ståndpunkten" ibland "kunde ta sig osympatiska och stötande uttryck."

Ett gult hakkors på blå botten. Så här såg nazisternas brevpapper ut. Notera att brevskrivaren kryssat över "Partipropagandachefen" och skrivit "Polkom", rimligen förkortning av politisk kommissarie.

Nationalsocialisternas riksdagskandidater: Walles själv tituleras fil lic och lärare. Kvinnan till höger är advokat.

Annons

Partiledningen hade eget brevpapper. Notera bokstävernas utseende. Kopior av runorna Himmlers fruktade SS-styrkor använde.

DD sökte ett arkiv och fann ett annat. Erik Walles var så mån om att bevara sin tid som nazist att han donerade sitt material till Riksarkivet. Frågan är då varför han gömde undan registret som hittades i Malung?

Annons

Sista framträdandet: I det här numret av Sverigedemokraternas Sverige-Kuriren från 1989 berättar Erik Walles över fyra sidor om sin tid som aktiv nazist. Med uppenbar stolthet.

I en anspråkslös folder i gråpapper, hopknuten med ett snöre vilar en del av den svenska nazismens historia i dag i Riksarkivets katakomber.

Nationalsocialisternas valsedel toppas av namnet Erik Walles. Att han sparat den här valsedeln visar tydligt att ränderna aldrig gått ur...

Sen han blivit publicerad av Sverigedemokraterna 1989 skickade Walles med det här brevet och den aktuella tidningen till sin kontakt Bengt Rur, för att tillföra även den till samlingarna.

Erik Walles (1903-91), var så mån om sin nazistiska historia att han donerade den till Riksarkivet. Han var medlem i Sverigedemokraterna till sin död och hyllades i deras nyhetsbulletin.


Gubb Jan Stigson

023-475 82
gubb-jan.stigson@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan