Annons

Annons

Annons

Falun

Socialnämndens ständiga underskott granskades – turbulenta år ligger bakom

Socialnämnden i Falu kommun har visat stora minussiffror de senaste åren. Redan i tidiga stadier visar prognoserna på underskott. En granskning visar att det bland annat beror på att nämnden inte agerat för att få ekonomin i balans.

Det är KPMG som granskat kostnaderna för socialnämnden i Falun kommun efter att man redovisat stora underskott de senaste åren. För de senaste två åren har underskotten varit motsvarande cirka 20 miljoner kronor och prognosen som socialnämnden i februari presenterade visade ett underskott om 21,5 miljoner kronor för 2016.

– Det är bra att vi fått nämnden genomlyst så att vi ser var vi ligger. Det var vi själva som ville ha granskningen och genomlysningen ska upp i nämnden om två veckor, säger socialnämndens 1:e vice ordförande Staffan Mild (MP).

LÄS MER: Satt budget visar minus för nämnden

Jämfört med länet har Falu kommun högre kostnader för barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt för missbrukarvården.

Bild: Diagram från KPMG:s rapport

Annons

Annons

Staffan Mild fortsätter.

– Den 20 miljonerna i underskott beror ju på tilldelningen och man kan ju fråga sig varför det ska skilja så mycket mellan kommunerna? Det finns en kultur i Falun som säger att vi ska ta hand om medborgarna och på missbrukssidan tar vi hand om allt fler. Vi har hittills haft ett generösare socialbidrag än riksnormen. Nu är vi nere på riksnormen och vi kan inte sänka oss mer än så, säger Mild.

TV: Socialtjänsten präglas av tysthet - men Falun går mot strömmen

Man insåg behovet att en ekonomisk översyn skulle genomföras och man gav till revisionsbolaget KPMG att se över socialnämndens verksamheter.

I KPMG:s rapport finns att läsa att översynen av verksamheterna skedde under april och juni i år och man genomförde en mängd intervjuer med anställda.

Granskningen visade bland annat att kostnaden för kommunens individ- och familjeomsorg, IVO, låg 20 procent högre än referenskostnaden. Mellan 2011 och 2015 ökade kostnaderna med 14,5 procent. Om Falu kommun skulle minska sina kostnader inom sektionen så snittet i landet nåddes skulle man minska kostnaderna för IVO med 45 miljoner kronor.

Kommunens kostander för bistånd minskade under 2015. Detta på grund av färre utbetalningar per hushåll.

Bild: Diagram från KPMG:s rapport

Annons

Staffan Mild förklarar att det framför allt är missbrukssidan och försörjningsstödet som är fortsatt högt i kommunen.

– På försörjningssidan har vi redan gjort en hel del för att minska kostnaderna men samtidigt måste andra förvaltningar hjälpa till, säger Mild.

Annons

Under närmare ett års tid var man även helt utan socialchef i kommunen.

– Det skapade turbulens och samtidigt var vi två sektionschefer kort under ett halvår. Dessutom är det mycket ny personal överlag, konstaterar Mild.

Staffan Mild (MP), 1:e vice ordförande i socialnämnden i Falu kommun säger att socialnämnden är en kostsam instans i Falu kommun.

Bild: Christian Larsen

Samtidigt har kommunens LSS-kostnader ökat med 2,5 procent de senaste fem åren och i stort är inte nämnden underbudgeterad. Dock krävs ett långsiktigt arbete med att få ekonomin i balans.

– Vi ser nu framåt och tar oss an utmaningarna som väntar. Utredare och analytiker arbetar redan tillsammans med chefer för att följa upp, analysera och vidta förbättringsåtgärder. Vi får inte heller glömma bort att nämnden fattat beslut om besparingar. Inför 2015 gjorde vi neddragningar på 7,1 miljoner kronor, inför 2016 var summan 6,4 miljoner kronor. En stor del av våra höga kostnader rör försörjningsstödet, där är vi nu på rätt väg genom en del nystartade projekt tillsammans med andra förvaltningar, säger socialnämndens ordförandeChristina Knutsson (S) till falun.se.

Annons

FAKTA: De här intervjuades i granskningen:

Ordförande och vice ordförande i socialnämnden, socialchef, sektionschef LSS, sektionschef vuxen, sektionschef Barn och familj, administrativ chef, utvecklingschef, HR-ansvarig, ekonom, controller, analytiker/utredare, enhetschef, ekonom, controller, analytiker/utredare, enhetschef LSS-handläggning, tre enhetschefer, LSS-sektionen, sex enhetschefer, vuxensektionen, två enhetschefer, barn och familjesektionen, kommundirektör och ekonomidirektör.


Christian Larsen

023-475 95
christian.larsen@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan