Annons

Annons

Annons

Elit utan försvar

Folk och Försvar

Jag har, skämtsamt, ibland satt rubriken Folk utan försvar till ledartexter när konferensen Folk och Försvar (FoF) i Sälenfjällen gått av stapeln, som sker nu i dessa dagar. I år är rubriken mer befogad än någonsin.

Försvarsanslaget är en procent av summan av landets producerade varor och tjänster, bnp. För drygt 20 år sedan var det 2 procent och åren runt 1980 var det tre procent.

Men räknar man i andel av bnp har också annat i de offentliga utgifterna minskat senaste 25 åren. I 30 år, från 70-talets mitt, var skattekvoten runt 50 procent. Den sänktes särskilt under alliansregeringens tid, nedåt 43 procent nu. Försvaret var ett område som minskades så att skattesänkningar kunde göras.

Om försvaret skulle få kosta lika mycket som 1995 skulle minst 40 miljarder kronor mer behövas utöver dagens 50 miljarder. Det krävs många höjda skatter för det.

Annons

Annons

Det är värt att tänka på det när det nu blivit en tävling i höjda försvarsanslag där partier bjuder över varandra.

När FoF öppnades på söndagen hade statsminister Stefan Löfven (S) en debattartikel i Dagens Nyheter (publicerades också på S hemsida) om ett antal säkerhetspolitiska hot. De gällde sådant som terrorism, internationell brottslighet, cyberattacker, klimathot, hot mot hälsa och energiförsörjning och traditionella militära hot.

Statsminister Stefan Löfven och ÖB Micael Bydén vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på söndagen (8/1).

Bild: Pontus Lundahl/TT

Det är bra att statsministern tar med nya typer av hot, som datasäkerhet och klimatet. Exempelvis det senare kan ge upphov till kamp om minskade resurser och flyktingvågor där människor kan komma att fara illa med desperata och kanske våldsamma åtgärder som följd.

Men det är främst det traditionella militära hotet som många tänker på i dessa dagar av het försvarsdebatt. På det området står Sverige nu dåligt utrustat.

Ett snabbt försämrat säkerhetsläge har ändrat förutsättningarna. Och det sker när mycket av den struktur som trots allt fanns under kalla kriget är borta. Det är sådant som civilförsvarets och militärens beredskapslager för allt möjligt: från olja, diesel, fotogen, tält, diverse praktisk utrustning och matvaror till fordon, vapen och ammunition.

Annons

Dagens försvarsmakt byggd på yrkessoldater är dessutom dyr i drift redan vid små volymer jämfört med den värnpliktsbaserade försvarsmakten, som gick att tvångsinkalla till låg ersättning och utrusta med förrådsställd utrustning

Annons

Dagens försvarsmakt byggd på yrkessoldater är dessutom dyr i drift redan vid små volymer jämfört med den värnpliktsbaserade försvarsmakten, som gick att tvångsinkalla till låg ersättning och utrusta med förrådsställd utrustning som redan byggts upp.

De första passen på FoF handlade om handelsfrågor, apropå brexit och den protektionistiskt inriktade Trumps valseger i USA. Efter några talare och debattörer kom jag ihåg en annan skämtsam rubrik som jag haft om FoF, nämligen Elit och försvar. Så gott som alla deltagare är nämligen högavlönade, väletablerade personer i samhället, en slags elitpersoner.

Folk och Försvar startades en gång för att föra de ledande i samhället, särskilt militärledningen, närmare folket, bland annat partiernas ungdomsförbund.

Det närmaste folk man kommer på FoF i dag är antagligen personalen på hotellet där konferensen hålls. Elit utan försvar, är alltså ganska lämpligt att ha som den här ledartextens rubrik.


Robert Sundberg

023-475 93
robert.sundberg@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan