Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt: Skogarna räcker för både biobränsle och biologisk mångfald

Sebastian Kirppu tillskriver mig ”fatal inkompetens” gällande skogsekologi sedan han läst min artikel om hur familjer, som i hundra år har vårdat sina granar, nu beläggs med avverkningsförbud. Mycket livfullt skriver Kirppu om det fina i att granar får dö i skogen: ”… det mest levande i skogen är de döda träden”. Helst ska granarna, enligt honom, leva i flera hundra år och sedan dö lika länge.

"Skogarna räcker mycket väl till för både timmer, massa och biobränsle för klimatsmarta lösningar och sparade träd och skogar för biologisk mångfald och skydd för unika arter", skriver debattören.

Bild: Stian Lysberg Solum

Annons

LÄS KIRPPUS INLÄGG HÄR

Min poäng är att timret från granar – och tallar – är avgörande för att vi människor ska komma till rätta med klimatskadorna och skapa ett samhälle i samklang med naturen. Varje sann miljövän vet att det brådskar att ersätta fossila material med miljöanpassade. Trähus och allt annat, som tillverkas av trä, binder koldioxid så länge de är i bruk. Redan är omställningen också på gång till träbaserade tyger, drivmedel och formsäkra material, som ersätter polyester, bensin och plaster.

LÄS OCKSÅ Debatt: "Perers inlägg bara en söt liten julsaga"

Annons

LÄS OCKSÅ Här ska arter överleva

Annons

Många av oss i familjeskogsbruket är miljöcertifierade med tydliga regelverk och frivilliga avsättningar. Men alla skogsägare medverkar aktivt i naturvården. Vid varje avverkning tas s.k. generell hänsyn genom att spara grupper av träd samt skyddszoner vid vattendrag och att lämna gamla träd, känsliga biotoper och lågproduktiva skogar. För att undvika markskador från maskiner används nu kartor som visar vattenstråk och fuktighet under markytan. Om vi avstår från att bruka stora delar av skogen, blir följden mer användning av kol, olja och betong. Är det verkligen vad Sebastian Kirppu vill?

Lantbruksuniversitet visar att störst klimatnytta görs när skogen brukas, har god tillväxt och ersätter andra produkter.

Hälften av Sverige är skog, och skogarna räcker mycket väl till för både timmer, massa och biobränsle för klimatsmarta lösningar och sparade träd och skogar för biologisk mångfald och skydd för unika arter.

LÄS OCKSÅ Debatt: "Erkänn kalhyggesskogsbrukets negativa klimateffekter"

Extrema och oförutsägbara tolkningar av artskyddsförordningen kraschar nu skogsägarnas motivation att vårda träd som kan ge inkomster först efter 70-120 år, dvs innan granarna börjar ruttna här i Mellansverige. På en och samma gång förlorar Sverige miljöanpassade material och småföretagare på landsbygden.

Annons

Annons

LÄS OCKSÅ Debatt: "Skogssagan som blev sann"

Alla som vill vara med och skapa det biobaserade samhället bör i stället gemensamt stå upp för skogens ständigt förnyelsebara produkter. Forskning från bl.a. Lantbruksuniversitet visar att störst klimatnytta görs när skogen brukas, har god tillväxt och ersätter andra produkter.

LÄS OCKSÅ Debatt: "För 110 år sedan räddades Sveriges skogar - nu är det dags igen"

Karin Perers, Mellanskogs ordförande


www.dalademokraten.se

023-475 55
red@daladem.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan