Annons

Annons

Annons

Gör det lättare för resenärer till lasaretten

Det är många patienter till våra lasarett i Falun och Mora som använder Dalatrafiks ordinarie bussar. Jag är medveten om att det dessutom finns särskilda sjukresebussar. Min uppfattning är att vi flesta pensionär använder i första hand de ordinaire bussarna som trafikerar linjen Falun-Mora-Mora Falun.

Till/Styrelsen för Dalatrafik och dess vdDirektionen för Region DalarnaKommunstyrelsen för Mora kommunKommunstyrelsen för Rättviks kommunKommunstyrelsen för Falun kommun

Jag vänder mig nu till våra förtroendevalda politiker i Dalatrafik.Region Dalarna. Mora kommun. Falun kommun och Rättviks kommun. Jag utgår ifrån att Ni är angelägna om att så många som möjligt skall kunna använda de ordinarie busssarna

I den händelse att det är någon som inte känner till verklighetsbilden hur bussarna kommer fram till Falu lasarett kan jag upplysa Er om att bussarna som trafikerar Falun Mora-Mora-Falun inte går fram till huvudingången vid Falu lasarett, utan har” stoppet” efter Svärdsjögatan. Vintertid då det är halt och besvärligt är detta ett problem. Dessutom kan även avståndsfaktorn mellan Svärdsjögatan och huvudingången till lasarettsbyggnaden vara ett hinder för oss som är äldre.

Annons

Annons

Vintertid då det är halt och besvärligt är detta ett problem. Dessutom kan även avståndsfaktorn mellan Svärdsjögatan och huvudingången till lasarettsbyggnaden vara ett hinder för oss som är äldre.

När återresan skall göras från Falun, finns ingen uppvärmd plats där man kan invänta bussen. Även ur den synpunkten är det att föredra att på- och avstigning skall ske vid huvudingången vid Falu lasarettet. I vänthallen i lasarettet finns dessutom en bra anslagstavla som visar när bussen kommer.

"Tidigare gjorde bussen mellan Falun och Mora ett stopp vid Mora lasarett som främst var bra för de patienter från Rättvik, Vikarbyn, Garsås och Fu som skulle besöka lasarettet i Mora", påpekar debattören och vill ha den servicen tillbaka.

Bild: christian larsen

Tidigare gjorde bussen mellan Falun och Mora ett stopp vid Mora lasarett som främst var bra för de patienter från Rättvik, Vikarbyn, Garsås och Fu som skulle besöka lasarettet i Mora. Och motsvarande stopp vid lasarettet i Mora vid återresan till Falun. Genomförs detta blir det en klar förbättring för de resande som kommer från de orter jag här har nämnt.

Som det är i dag så måste de resande som skall till Mora lasarett göra bussbyte vid resecentrum i Mora. Vem som helst kan ju begripa att detta blir ett hinder för den enskilda mäniskan.

Annons

Det är min förhoppning att Dalatrafiks busslinjer skall planeras på så sätt som gör det möjligt att så många som möjligt skall kunna använda Dalatrafiks tjänster.Kommunerna är delägare i Dalatrafik och jag vill därför föreslå att kommunerna Falun, Rättvik och Mora bifaller min framställning och framför till trafikplanerarna att detta skall verkställas,

Annons

Dessutom föreslår jag att Region Dalarna skall hörsamma detta förslag och bifalla de önskemål som framförts från kommunerna.Avslutningsvis ser jag fram emot att Dala-Trafik verkställer den förbättrade trafiksituationen som framförts i denna skrivelse till gagn för invånarna norr om Falun.Jag utgår ifrån att Dalatrafik och dess ägare alltid sätter den enskilde länsinvånaren i fokus, när beslut fattas.Mora 12 januari 2017

Arne Pettersson

Bild: Mats Laggar

Arne Pettersson, Mora


www.dalademokraten.se

023-475 55
red@daladem.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan