Annons

Annons

Annons

Falun

Svenska skidspelen och kollektivtrafiken sväljer stora ekonomiska kakor

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun visar ett sammanlagt minusresultat vid bokslutet på 10 miljoner kronor. Detta medan övriga nämnder pekar positivt. Men vid det största minustecknet

Falu kommuns preliminära räkenskaper visar ett positivt resultat för 2016 då man redovisar ett plus på 116 miljoner kronor. Kommunens ekonomichef säger till falun.se att nämnderna sammanlagt visar ett plus i redovisningen och överskottet kan bero på att man under 2016 inte haft några större oväntade utgifter.

Prova Plus på dalademokraten.se för endast 1 krona – få tillgång till 20 nyhetssajter

Falu kommun visar ett preliminärt bokslut på 51 miljoner kronor bättre än budget. Man förklarar resultatet med att skatteintäkterna och att utjämningen blev bättre än tidigare budgeterat. En del som hjälpte det positiva resultatet är flyktingmottagandet som inbringade 12 miljoner kronor. Det statliga bidraget fördelades mellan de nämnder som haft kostnader för verksamheter inom flyktingmottagande.

Annons

Annons

"Den största negativa avvikelsen är inom kollektivtrafiken"

Den verksamhet som visade mest på minussidan var kultur- och fritidsnämnden där den preliminära siffran visar minus 6 miljoner kronor. Underskottet beskrivs bero på ökade arenakostnader för Svenska skidspelen och högre hyreskostnader för Lugnetanläggningen. I dag äger Svenska skidförbundet 51 procent av aktierna och Falu kommun 9 procent och därför råder heller ingen offentlighetsprincip i bolaget.

En verksamhet som svalt mer än budgeterat är kollektivtrafiken.

– Ser vi till kommunstyrelsens verksamheter återfinns den största negativa avvikelsen som kostnadsökningar inom kollektivtrafiken, minus 19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats, säger Kjell Nyström.

Så gick det för nämnderna

Socialnämnden: -4 miljoner kronor. Ökade volymer och högre kostnader för institutionsplaceringar och köpta öppenvårdsinsatser för barn- och unga samt missbrukare.

Omvårdnadsnämnden: +1 miljon. Ökade intäkter bland annat kopplat till reviderad maxtaxa.

Barn- och utbildningsnämnden: +15 miljoner. Lägre kostnader i för- och grundskola genom bland annat bättre kapacitetsutnyttjande samt ökade intäkter från avgifter inom förskola och fritidshem.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: +10 miljoner. Den milda och snöfattiga vintern med lägre kostnader för snöröjning, lägre personalkostnader samt ökade intäkter från parkeringsbolaget är de största anledningarna.

Annons

Kultur- och fritidsnämnden: -6 miljoner. Beror till största delen på högre hyreskostnader än budgeterat för Lugnetanläggningen samt kostnader för iordningställande av tävlingsklar arena för Svenska Skidspelen.

Annons

Så gick det för kommunstyrelsens verksamheter

Kollektivtrafiken: -19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats.

Serviceförvaltningen fastighet: +13 miljoner. I huvudsak kopplat till fastighetsservice med färre vakanta lokaler samt lägre energiförbrukning och snöröjningskostnader.

Ledningsförvaltningen: +2 miljoner. Lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster.

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK): + 3 miljoner. Verksamhetsanpassningar inför 2017 har gett positiva effekter under 2016.

KÄLLA: Falu kommun

Prova Plus på dalademokraten.se för endast 1 krona – få tillgång till 20 nyhetssajter


Christian Larsen

023-475 95
christian.larsen@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan