Annons

Annons

Annons

Annons

Står D:et i SD för Dalarna?

Sverigedemokraterna i Dalarnas kommuner

Hur stort är stödet för Sverigedemokraterna? Det går inte att säga. Opinionsmätningarna visar olika resultat.

För några dagar sedan kom en från Sentio, dock med bara 737 svarande med partipreferens. I den var SD största parti med 26 procent.

Inizio i Aftonbladet nyligen noterade SD för drygt 22 procent. Yougov i Metro har visat SD-siffror på över 20 procent. De som mäter med webbpanel, helt eller delvis, får högt stöd för SD. Om det stödet är "rätt" går det inte att svara på.

Institut som mäter med telefonintervjuer får lägre stöd för SD. Några sådana är Sifo och Ipsos, som båda noterar SD till drygt 16 procent. I den stora mätningen från Scb i slutet av 2016 fick SD drygt 17 procent.

Den visade att stödet för SD finns i alla väljargrupper. Det är inte enbart väljare som har det dåligt ekonomiskt, har låg utbildning, är arbetare eller bor i hyreslägenhet eller i små orter eller på landsbygd, som stöder SD.

Annons

Annons

SD har även stöd bland väljare med inkomst över rikssnittet, boende i bostadsrätt och eget hem (villa). Stödet för SD finns även bland de som bor i storstad, är välutbildade och medlemmar i Tco eller Saco och bland företagare.

I riksdagsvalet fick SD över 800 000 röster. Nu är SD-väljarna minst en miljon, enligt de institut som ger partiet lägst stöd, 16 procent.

Om SD får 16 procent och en miljon röster skulle partiet bli ett stort parti även i kommuner och landsting, ofta näst största parti efter vanligen Socialdemokraterna.

Det har talats om Sverige som en välfärdsstat. Men de senaste 30 åren har välfärdsuppgifter flyttats till kommunerna. Skolan är ett exempel. Även de äldre- och barnomsorgerna är kommunala.

Och sjukvården är landstingskommunal, om än statsbidrag och regler är fastslagna på statlig nivå. Reglerna för skolan är också beslutade statligt, i läroplaner. Men verksamheten utövas kommunalt eller med kommunala pengar i privat eller annan regi.

Det finns fog att tala om välfärdskommuner, som nu är 290. Till det kommer landstingen eller regionerna som är 20.

Studier har visat att väljare i hög grad röstar på samma sätt i de tre valen som görs på samlad valdag sedan 1970: till riksdag, kommun och landstingskommun (region). Även om sambandet minskat finns det kvar i stor utsträckning.

Sverigedemokraterna är ett parti som har haft en tydlig geografiskt profil, fram till senaste riksdagsvalet. Det är ett parti som växt ut över landet från sydligaste Sverige: Skåne och Blekinge.

I valet 2014 ökade SD mycket i Dalarna och Gävleborgs län. Partiet ökade även i andra län, men inte lika mycket och till så hög nivå, nästan 17 procent i Dalarna. SD har i länet redan den nivå som Sifo, Ipsos och Scb uppmäter partiet till.

Annons

Om mönstret står sig, att SD är tre till fyra procentenheter starkare i Dalarna än rikssnittets stöd är SD redan ett 20-procentsparti i Dalarna och har uppåt 25 procent i vissa kommuner.

Annons

Störst stöd, i riksdagsvalet i länets kommuner och i kommunalvalen fick partiet i Borlänge, Orsa och Ludvika. Viss skillnad finns mellan SD-resultaten kommunalt och till riksdagen.

SD gick nästan alltid bättre i riksdagsvalet än i kommunalvalet. Orsa var den kommun jämte Borlänge där SD fick över 20 procent i riksdagsvalet (20,7), men kommunalt blev stödet lägre, 14,9 procent.

Sammanställning av talare i kommunfullmäktige i Borlänge 2016. Trots att SD har en femtedel av platserna har dess ledamöter talat väldigt lite (artikel i Dala-Demokraten dec. 2016). Foto: Robert Sundberg.

Att SD lyckades sämre kommunalt än i riksdagsvalet 2014 berodde antagligen på att de andra partierna i varje kommun hade mer profilerade, kända företrädare och mer detaljerade program än SD.

SDs kandidater till fullmäktige var ofta ganska okända för väljarna och SDs politik i varje kommun var ofta inte så tydlig eller detaljerad.

Trots ofta okända, oerfarna personer som kandidater och tunna, vaga politiska program, rönte SD framgång i varenda kommun i länet. Ofta fördubblades partiets väljarstöd, eller ökade än mer.

Det går att rada upp kommunerna, även om det blir sifferspäckat:

I Avesta mer än fördubblades partiet från 4,3 procent till 10,0. I Hedemora ökade SD från 6,4 procent till 10,1. I Säter gick SD från 6,5 procent till 10,5.

I Smedjebacken mer än fördubblades SD från 3,8 procent till 9,1. I Ludvika nästan tredubblades SD från 4,8 procent till 13,8.

Annons

I Gagnef nästan fördubblades SD från 4,0 procent till 7,5. I Borlänge nästan fördubblades SD från 10,9 procent till 18,8. I Falun fördubblades SD från 3,9 procent till 8,3.

I Leksand nästan tredubblades SD från 2,2 procent till 5,8. I Rättvik mer än fördubblades SD, från 3,3 procent till 7,6.

I Orsa fördubblades SD från 7,4 procent till 14,9. I Mora mer än fördubblades SD från 3,2 procent till 7,6.

Annons

I Vansbro mer än fördubblades SD från 1,8 procent till 4,4. I Malung Sälen tredubblades SD från 2,0 procent till 6,0. I Älvdalen nästan tredubblades SD från 2,7 procent till 7,6.

Om man ser på varifrån väljarna kommit till SD verkar de i ungefär lika stor grad ha kommit från borgerliga partier som från S.

I Borlänge är SD redan ett 20-procentsparti, utifrån de 12 mandat av 61 som SD fick i valet 2014. Som i Borlänge 2014 så ock i hela Dalarna 2018?

I flera kommuner har personer som valts in i kommunfullmäktige hoppat av från partiet eller blivit så kallad vilde. Det har skett även nyligen. Trots att det återstår nästan 1,5 år till valet har SD i många kommuner fått en minskad fullmäktigegrupp till följd av avhopp eller interna motsättningar.

SD har legat ganska lågt i sitt kommunpolitiska agerande i många kommuner. En sammanställning av partiets agerande i Borlänge visar det. Och då är det en av de kommuner där partiet drivit en viss profilering, genom motstånd mot en etablering av ett islamiskt center (en moské).

SD är i många kommuner ett tioprocentsparti och därmed ett av de större partierna där.

Annons

I Ludvika och Orsa har SD 15 procent, i mandat i valet 2014 räknat.

Och i Borlänge är SD redan ett 20-procentsparti, utifrån de 12 mandat av 61 som SD fick i valet 2014. Som i Borlänge 2014 så ock i hela Dalarna 2018?


Robert Sundberg

023-475 93
robert.sundberg@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan