Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt: Skogsbruket flisar sönder den biologiska mångfalden

Skogslobbyister vill få oss att tro att skogsbruket överallt där de drar fram tar all möjlig hänsyn till fornminnen/kulturminnen samt den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Påståendet är inte bara direkt felaktigt, utan också en ren lögn, skriver debattören.

Här vid Mellanskogs flisterminal i Norr Amsberg, Borlängeflisas den biologiska mångfalden sönder, skriver debattören.

Bild: Göran Rönning

Annons

Hemkommen efter skogens tjäderlekar slår jag upp tidningen för att följa vad som hänt under tiden i tjäderskogen. Det mesta var sig likt. Även de ofta upprepade "alternativa fakta" från skogslobbyisterna fanns med i flödet. Denna gång var det Marianne Eriksson som i DD 13 och 20 maj försökte försköna bilden av det utarmade skogsbrukets metoder. Eriksson påstod att "det finns oändligt många exempel på hur skogsägare vårdar skyddsvärda platser i sin skog av hänsyn till historiska minnen, växter och djur".

LÄS OCKSÅ: Replik: Det pågår ingen artutrotning i svenskt skogsbruk

Annons

Det är avslöjande att se hur skogslobbyisten Marianne Eriksson använder ordet "oändligt". I synonymboken betyder ordet även obegränsad, ändlös, evig, enorm. Som skogslobbyist vet hon naturligtvis att ordets makt över tanken är avgörande för att leda läsarens tankar och känslor i en positiv tankebana. Det brukar kallas manipulation , och är skogsbrukets mest använda trick för att förvränga lögner till sanningar.

Annons

Eriksson skriver också "sedan finns det tyvärr även exempel där skador sker". Jämför nu denna formulering med betydelsen av ordet "oändligt". Skogslobbyister vill få oss att tro att skogsbruket överallt där de drar fram tar all möjlig hänsyn till fornminnen/kulturminnen samt den biologiska mångfalden i skogslandskapet, med några få exempel på skador på ovanstående. Påståendet är inte bara direkt felaktigt, utan också en ren lögn. Det är nämligen en statistiskt irrelevant bråkdel. Så låt oss därför avslöja propagandamakarna. Deras strategi är nämligen att envetet upprepa sina lögner, sprida dimridåer och förneka vedertagna vetenskapliga fakta. Fakta är nämligen följande:

LÄS OCKSÅ: Debatt: "Jag vill inte förolämpa skogsägare"

- Riksantikvarieämbetet redovisar 2014 omfattande skador på fornlämningar i skogen. Årliga inventeringar visar att närmare 50 procent skadats i samband med skogsbruk.

- Riksantikvarie Lars Amréus slår fast i SvD 13/10 2013: "Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska världen. Vi är den sista generationen som få uppleva brukad skog som ser ut som natur. Hyggena har snart omvandlat de sista bondeskogarna till ett industrins verkstadsgolv".

Annons

- Kungliga Skogs/Lantbruksakademin/ Future Forests arrangerade 9 maj 2012 ett seminarium där världens elit av skogliga naturvårdsforskare samlades. Professor Christian Messier, skogsekolog slog bl a fast följande: "Svenskt skogsbruk är ett avskräckande exempel. Vi får nu höra att den biologiska mångfalden utarmas av ert allt intensivare skogsbruk, med låga nivåer av naturhänsyn och små skyddade arealer".

Annons

LÄS OCKSÅ: Replik: Tunga maskiningrepp i kontinuitetsskogar gör att skogen får svårt att återhämta sig

Vi som bor på landsbygden är verklighets folk och ser med egna ögon hur skogsbrukets utarmande effekter slår mot skogens växter och djur. Av den biologiska mångfalden blir ingenting kvar sedan LRF, Centerpartiet och bolagen tagit ut timmer och massa och sedan gjort fåglarnas boträd och rötad ved till bioenergi för vidare leverans till värmeverken.

Skogsägareföreningen Mellanskog är de privata skogsägarnas förening. Det är de privata skogsägarna som levererar den döda veden, de rötade boträden och de grova asparna med bohål till Mellanskogs flisterminaler. I dessa flisterminaler återfinner vi den biologiska mångfaldens kyrkogård efter att de manglat sönder skogsmarkerna vid sitt livsfientliga kalhyggesbruk. I Mellanskogs flisterminal i Norr Amsberg, Borlänge ligger emellanåt 20 000 kubikmeter död ved. Den döda veden flisas upp och går under namn som biobränsle, boenergi etc. Där ligger de grova asparna som skulle bli boträd åt rödlistade arter som gråspett, spillkråka och gröngöling. Där ligger de rötade grova granarna som är boplatser för spillkråkans viktigaste vinterföda, hästmyrorna. Där ligger den rödlistade tretåiga hackspettens boträd/presumtiva framtida boträd, etc...

Göran Rönning, skoglig debattör, Borlänge


DD Debatt

023-475 52
debatt@daladem.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan