Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Hög standard på vägarna

Över 8650 mil väg har granskats av Motormännens funktionärer. Resultatet visar på hög vägstandard i Falun och Borlänge.
– Dalarna har förhållandevis riktigt bra vägar men ju längre bort från Stockholm ju sämre blir vägarna, säger Lennart Kjellin, talesperson för Motormännen i Dalarna.

För fjärde året i rad kan Motormännen presentera en granskning som visar tillståndet på det svenska vägnätet.
– Vi har använt oss av en app som heter Roadroid som registrerar ojämnheter i vägbanan genom vibrationssensorn som finns inbyggd i smartphones, säger Lennart Kjellin, talesperson för Motormännen i Dalarna.

Totalt har en granskning av 8650 mil väg utförts, både europavägar, riksvägar och länsvägar. Resultatet visar att standarden på det svenska vägnätet är hög, i Dalarna är det totalt 96,7 procent vägar som uppnår kriterierna för "Bra". Samtidigt som de 20 sämsta riks- och länsvägarna finns norr om Dalälven.

Lennart ställer sig frågande till Trafikverkets felprioriteringar samtidigt som han anser att cirkulationsplatsen vid Kupolen köpcentrum, med fontänen i mitten, uppfyller alla krav. – Där har Trafikverket verkligen lyckats.

Bild: Angelica Stoor

Annons

Annons

– Dalarna har förhållandevis riktigt bra vägar men ju längre bort från Stockholm ju sämre blir vägarna, menar Lennart Kjellin.

Han berättar att från Falun riksväg 66 upp till Rättvik är det punktvis beläggning som på så många andra vägar i länet.

– Det är en kostnadsfråga givetvis men samtidigt så blir det mer kostnadseffektivt i det långa loppet om Trafikverket satsar på täckande beläggning direkt istället för att dutta i hålen som är tillbaka redan efter en vecka. Varför lappar man inte ordentligt på en gång?

Där har Trafikverket verkligen lyckats, mycket föredömligt gjort.

Lennart ställer sig frågande till Trafikverkets felprioriteringar samtidigt som han anser att cirkulationsplatsen vid Kupolen köpcentrum, med fontänen i mitten, uppfyller alla krav.

– Dalarna har förhållandevis riktigt bra vägar men ju längre bort från Stockholm ju sämre blir vägarna, menar Lennart Kjellin.

Bild: Angelica Stoor

– Där har Trafikverket verkligen lyckats, mycket föredömligt gjort med flera filer så att om du vill till Mora från Borlänge centrum behöver du inte ens åka in i rondellen utan ligger i egen fil. Det är perfekt.

Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och att vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader.

Annons

Annons

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Nedprioriteringar och otillräckliga resurser till vägarna ökar klyftan mellan stad och landsbygd, därför är vi mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen, samtidigt som skatterna på bilismen höjs, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig Motormännen.

Undersökningen har genomförts av Motormännens vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer.


Angelica Stoor

023-475 55
angelica.stoor@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan