Annons

Annons

Annons

Annons

Skogsdebatten i Dalarna

Debattsvar: Sverige har aldrig haft så lite riktig skog som nu!

"Översatt till människan skulle det innebära att alla som bor på en ort är lika gamla, till exempel 25 år och på en annan ort är alla 43 år. Sådana platser skulle ju inte funka och det gör det inte i skogen heller", skriver Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Dalarna.

Bild: Karolina Önnebro, Mats Laggar

Annons

Svar till Karin Perers "Vi har aldrig haft mer skog i Sverige än nu"

Sverige har aldrig haft så lite riktig skog som nu! Däremot har vi fler träd än tidigare.

Hur kan det komma sig? Jo, de träd som kommer efter en kalavverkning är virkesåkrar med träd som är planterade vid ett och samma tillfälle. Många djur och växter som hör skogen till finns inte i sådana plantager.

Vi får höra att små skogsägare ibland känner sig överkörda av bland annat Mellanskog vid avverkningar.

I en riktig skog finns träd med olika ålder, oftast av olika slag och död ved i olika stadier. Efter kalavverkning, markberedning och nyplantering så blir det plantager där alla träd är likadana, och har samma ålder. Det är helt onaturligt.

Annons

Annons

Översatt till människan skulle det innebära att alla som bor på en ort är lika gamla, till exempel 25 år och på en annan ort är alla 43 år. Sådana platser skulle ju inte funka och det gör det inte i skogen heller.

I er värld med lite mer hänsyn, där ni lämnar något enstaka träd här och där på hygget, så skulle det i den  25-åriga byn finnas enstaka 80-och 90 åringar, däremot ingenting däremellan.

Om det nu är så, som du påstår, att Sverige aldrig haft så mycket skog som nu, varför i himmelens namn kan då inte skogsbruket undvika att ta sitt timmer från de sista någorlunda kompletta skogsmiljöerna, natur- och gammelskogarna?

Sanningen är väl den att de planterade skogarna inte hunnit bli tillräckligt gamla än för att duga som virke. Skogens åldersfördelning är helt skev. Vi har oproportionerligt mycket ungskogar, som beror på att man tidigare avverkat för mycket skog, synder som vi måste rätta till idag.

Den tidigare statliga inblandningen som du ojar dig över var ju helt dikterad av skogsnäringen, möjligtvis starkare av skogsbolagen till förfång för de mindre markägarna, men vad gör Mellanskog åt det idag? Ni verkar ju gå storskogsbrukets och skogsindustrins ärenden.

Vi får höra att små skogsägare ibland känner sig överkörda av bland annat Mellanskog vid avverkningar. Vi har varit på hyggen med förtvivlade markägare, som överlämnat ansvaret till Mellanskog som sen skövlat och kört sönder deras marker och inte sparat det markägaren ville ha kvar.

Annons

Död ved, och andelen lövskog hör till ett litet antal parametrar med bra trend som tyvärr inte på ett avgörande sätt ändrar den katastrofala utvecklingen. 

Tror du verkligen Naturvårdsverket, Artdatabanken, Skogsstyrelsen och en överväldigande majoritet av klimatforskarna ljuger om tillståndet för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna och om skogsbrukets inverkan på klimatet?

Annons

Som jag skrev i förra artikeln, så är inte Naturskyddsföreningen emot skogsbruk i sig, men det måste ske på ett annat sätt än det gör idag. Vi kan inte ha ett skogsbruk som förstör livsmiljöer för arter och som är negativt för klimatet. Dessutom är riktiga skogar bra för folkhälsan. Vi mår bra av att vistas i skogen. Det visar många forskningsstudier. Och då duger inte enahanda monokulturer!

Läs tidigare artiklar i debatten:

Debatt: Skogsexport är solidaritet – blir till bostäder och hygienartiklar över hela jorden

Debattsvar: Biologisk mångfald, är det begreppet inte känt?

Debattreplik: Vi har aldrig haft mer skog i Sverige än nu

Annons

Debatt: Populism och felaktiga budskap i skogsdebatten – staten måste ta ansvar

Debattsvar: Sverige har aldrig haft så lite riktig skog som nu!

Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Dalarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan