Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg: Public service i form av SVT och SR behövs mer än någonsin och förslaget till ny finansiering via skatten är acceptabelt

Mediepolitik

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Janerik Henriksson / TT.

Annons

Mediesystem delas in i tre modeller. Den ena är en marknadsmodell, där marknadskrafterna får låta (bara) de medier som klarar sig växa fram.

Den andra är en socialt ansvarstagande modell, där staten griper in på mediernas område, för att öka mångfalden i utbudet eller underlätta spridningen av olika medieprodukter.

Den tredje modellen är auktoritär, där staten har styrning av medierna. Denna gäller i diktaturer. Det finns två undervarianter där det i den ena finns privatägda medier. Men deras handlingsfrihet är kringgärdad av lagar, regler och censur och självpåtagen censur. Den andra modellen är en där inga privata medier finns utan bara statliga.

Marknadsmodellen finns sällan i ren form, men mediepolitiken (avsaknaden av den) i USA kommer nära. Egentligen finns sällan den socialt ansvarstagande modellen i ren form, utan det är en skala mellan marknadsmodellen och den socialt ansvarstagande som mediesituationen och mediepolitiken befinner sig i gällande många länder.

Annons

Annons

Sverige har länge haft en mediemodell som ligger nära den socialt ansvarstagande. Public service i radio och tv har varit stark. Gällande pressen har den haft (ekonomiska och andra) förmåner som ingen eller reducerad moms och distributions- samt presstöd.

Tekniken, med satellit-tv-sändningar, undergrävde i slutet av 80-talet monopolet för public service-tv. Andra kanaler, reklamfinansierade, än Sveriges televisions (SVT) blev tillgängliga.

Det skedde via satellit eller kabel och runt 1991 i marksändningar. På radions område fick Sveriges radio (SR) konkurrens av reklamfinansierad radio.

Teknikens utveckling kom att bidra till att Sverige rörde sig lite mer åt marknadsmodellen, men var i den socialt ansvarstagande modellens fålla.

Internet undergrävt finansieringsmodellen för public service (SVT, SR). Det går inte att ha en avgift kopplad till tv-mottagare när tv kan ses i mobiltelefoner och datorer.

Regeringen via kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har till följd av det nu 12 april lämnat ett förslag om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (public service) till Lagrådet. Det bygger på det som Public servicekommittén arbetade fram i slutet av 2017 i parlamentarisk enighet. Förslaget innebär att radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift via skattsedeln.

Annons

Det är viktigt med en public service i en omfattning ungefär som i dag. Det bidrar till mångfalden i utbudet, och bidrar till valfrihet för publiken

Annons

Summan blir cirka 1 300 kronor för de över 18 år med inkomst över en viss nivå, 13 600 kronor i månaden. Under den inkomsten är avgiften reducerad eller ingen, om inkomst saknas eller näst intill (som för studenter). Mer detaljer finns i förslaget.

Det är viktigt med en public service i en omfattning ungefär som i dag. Det bidrar till mångfalden i utbudet, och bidrar till valfrihet för publiken att ta del av annat än kommersiella, reklamfinansierade kanaler.

Det går att kritisera alla medier för delar av deras innehåll och så ska ske i en demokrati. Överlag sköter SVT och SR sitt uppdrag bra. Deras existens är viktiga i denna tid av filterbubblor och allt mer nischade medier med avgränsade, åsiktsmässigt likasinnade publiker.

Public service behövs och den nya föreslagna finansieringen är acceptabel i dagens medieteknologiska läge.

Annons

Annons

Till toppen av sidan