Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt: (M): När ska LO-förbunden börja sätta medlemmarnas bästa framför lojaliteten till (S)?

Text: 

"I LO-förbundens världsbild är sänkta skatter för vanliga löntagare och privatiseringar som skapar en mångfald av vårdaktörer, alltid av ondo. Detta trots att tillskottet till vår gemensamma välfärd ökade markant under alliansens åtta år vid makten, samtidigt som fem jobbskatteavdrag genomfördes. Socialdemokraterna har sedan dess inte försökt dra tillbaka skattesänkningarna för låg- och medelinkomsttagare väl medvetna om vilka protester detta skulle leda till.", skriver Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M), Oppositionslandstingsråd Dalarna. Foto: Robin Haldert/TT, Nisse Schmidt

Annons

Valrörelsens slutskede närmar sig. Socialdemokraternas vikande opinionssiffror har fått oron att sprida sig inom arbetarrörelsen. På Dala-Demokratens debattsida den 25 juni manar Pappers på. Hela arbetarrörelsen måste mobiliseras inför valet. ”Alla fackligt aktiva ska göra sitt yttersta för en socialdemokratisk valseger” skriver Matts Jutterström, förbundsordförande Pappers och riksdagsledamoten Peter Persson (S). Malin Ragnegård Kommunal Bergslagen menar å sin sida att valet i höst blir en folkomröstning om välfärden (DD Debatt 4/7). Leden sluts.

Annons

Annons

När ska Kommunal börja sätta vårdkvaliteten i första rummet, se bortom privat eller offentlig utförare och om det är de röd-gröna eller alliansen som styr landstinget?

I LO-förbundens världsbild är sänkta skatter för vanliga löntagare och privatiseringar som skapar en mångfald av vårdaktörer, alltid av ondo. Detta trots att tillskottet till vår gemensamma välfärd ökade markant under alliansens åtta år vid makten, samtidigt som fem jobbskatteavdrag genomfördes. Socialdemokraterna har sedan dess inte försökt dra tillbaka skattesänkningarna för låg- och medelinkomsttagare väl medvetna om vilka protester detta skulle leda till.

Enligt Kommunals sätt att se det är privata utförare inom vård och omsorg ute efter vinstmaximering. I jakten på snabba pengar blir vårdtagarna lidande och personalen pressas till det yttersta. Det är en felaktig bild. Som regel är medarbetarna hos privata utförare friskare, har en högre grad av medbestämmande och dessutom många gånger en högre lön än hos kommuner och landsting.

Vård och omsorg är kvinnodominerade sektorer. Att ge kvinnor chansen att starta eget, bidra med sina erfarenheter och ge mer inflytande över den egna arbetssituationen är i själva verket en jämställdhetsreform. Det förslag om begränsningar av vinster i välfärden som Illmar Reepalu har lagt fram skulle leda till att stora delar av välfärdssektorn tvingades lägga ner. Förslaget är ett reellt hot mot svensk välfärd.

Annons

Statistiska Centralbyråns stora majmätning visar att endast 38,5 procent av LO:s medlemmar kommer att rösta på Socialdemokraterna. Andelen har minskat kraftigt. I maj 2014 var den 56,6 procent. Kopplingen mellan fackförbund och parti försvagas.

Annons

Vårdförbundet Dalarna kritiserade nyligen den röd-gröna landstingsledningens beslut att inte ta in hyrsjuksköterskor under sommaren för att lätta på operationsköerna. Till skillnad från Kommunal styrs inte Vårdförbundet av ideologi, utan inriktar sig på sakfrågor. Just i detta fall delade Vårdförbundet den kritik som moderaterna länge har framfört.

När ska Kommunal börja sätta vårdkvaliteten i första rummet, se bortom privat eller offentlig utförare och om det är de röd-gröna eller alliansen som styr landstinget? Det viktigaste måste ju trots allt vara att få medarbetarna att stanna kvar och ge bästa möjliga vård och omsorg till boende i Dalarna.

Läs också Kommunals svar: Välfärden måste alltid gå före skattesänkningar, därför är valet en folkomröstning om välfärden

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Oppositionslandstingsråd Dalarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan