Annons

Annons

Annons

Debattsvar: Onyanserad bild av Kungsljuset från moderaterna – när brister uppdagas agerar vi

Text

"Moderaternas debattartikel andas att ingenting fungerar och allt är dåligt vid Kungsljuset. Men man framför också mycket allvarlig kritik mot personalen och deras arbetssätt och bemötande. Vi anser dock fortfarande att vi i grunden har en bra verksamhet vid Kungsljuset och med en fantastisk personal som (i det allra flesta fallen) trivs med sitt arbete och har ett stort engagemang för att de boende ska få en god omvårdnad och trivas där de bor", skriver Jan Boman (S) Kommunstyrelsens ordförande och Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande. Foto: Ilse Voranen, Seth Jansson, Per Eriksson/Pressbild.

Annons

Svar på debattartikel från Moderaterna angående vård och omsorg vid Kungsljuset.

Moderaterna framför stark kritik mot vården och omsorgen vid äldreboendet Kungsljuset. När vi får information om brister i verksamheten så tar vi genast upp det med berörda chefer och säkerställer att det finns en plan eller ett pågående arbete för att avhjälpa bristerna.

Vi vet att arbetet med att förbättra omsorgen aldrig tar slut, och vi vet att Borlänge har en fantastisk personal!

Den kritik som framförts från anhöriga måste tas på största allvar. Att däremot som Moderaterna gör beskriva en verksamhet som helt har ”spårat ur” tycker vi inte ger en rättvis bild.

Annons

Annons

Moderaterna skriver att personalen skriker, förlägger medicin, är otrevliga och att mat inte serveras till de boende på Kungsljuset. Att Moderaternas kommunalrådskandidat formulerar sig på det sättet om Borlänge kommuns personal är under all kritik och ovärdigt.

År 2016 nominerades Kungsljuset till White Guide Senior för sitt arbete med mat och måltider och placerade sig bland den fem bästa i landet. När vi har besökt Kungsljuset så har vissa boende sagt ”jag bor på Borlänges bästa hotell”. Personalens roll under måltiderna är att stötta de äldre och skapa en aptitretande miljö.

Beträffande läkemedel så får sådana endast ges av sjuksköterska eller delegerad omsorgspersonal. Läkemedelsavvikelser följs kontinuerligt upp och redovisas i patientsäkerhetsberättelse.

För hantering av kontanter finns rutiner och låsta skåp som kräver att det är två medarbetare för att låsa upp. Om det framkommer att kontanter eller andra föremål försvunnit ska det polisanmälas.

Vi har tagit till oss de synpunkter som framförts från anhöriga på Kungsljuset och man har tagit fram en handlingsplan i dialog med medarbetare, som följs upp varje månad i samband med personalmöte. 

För att äldreomsorgen ska vara bra så krävs god kompetens inom vård och omsorg. På Kungsljuset arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och det finns tillgång till både dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast. Den omsorgspersonal som arbetar på Kungsljuset är i huvudsak utbildade undersköterskor. De vårdbiträden som har tjänst där har erfarenhet av äldreomsorg. Medarbetarna går även en nationell utbildning i demensvård (kallad Demens ABC).

Annons

Under de senaste åren har man förstärkt ledarskapet inom äldreomsorgen genom att förtäta med enhetschefer för att kunna ge mer stöd till personalen. Så har även skett vid Kungsljuset. Alla medarbetare får arbetsblad där det finns instruktioner och insatser som är planerade under dagen. Om det sker förändringar så revideras dessa och avvikelser ska dokumenteras.

Annons

Utifrån den anmälan som är gjord till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som gäller avvikelser i omvårdnad, kost, nutrition och medicin lämnade kommunen ett svar i april. Efter det har IVO begärt in komplettering som skickades in i mitten av augusti, där vi nu väntar på återkoppling. En åtgärdsplan har tagits fram där man fokuserar på genomförandeplaner och dokumentation samt har involverat dietist. Som en del i detta kommer även en utbildning i mat och måltider för äldre att genomföras.

På Kungsljuset erbjuds olika typer av aktiviteter varje vecka så som sittgympa, sittdans, korsord, högläsning, bingo och SPA. Sedan tillkommer även restaurangbesök, individuella aktiviteter och olika teman så som 50-talsveckan.

Det är viktigt att anhöriga, boende och medarbetare signalerar om de upplever brister i verksamheten så att dessa kan dokumenteras, utredas och åtgärdas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Moderaternas debattartikel andas att ingenting fungerar och allt är dåligt vid Kungsljuset. Men man framför också mycket allvarlig kritik mot personalen och deras arbetssätt och bemötande. Vi anser dock fortfarande att vi i grunden har en bra verksamhet vid Kungsljuset och med en fantastisk personal som (i det allra flesta fallen) trivs med sitt arbete och har ett stort engagemang för att de boende ska få en god omvårdnad och trivas där de bor.

Annons

Vi Socialdemokrater vill fortsatta att utveckla den kommunala omsorgen. Vi har inte på oss ideologiska skyddslappar och tror att privatiseringar och vinstutdelning ska rädda Borlänge kommuns omsorg. Vi vet att arbetet med att förbättra omsorgen aldrig tar slut, och vi vet att Borlänge har en fantastisk personal! Att Stärka välfärden är viktigare än sänkta skatter.

Jan Boman (S) Kommunstyrelsens ordförande

Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan