Annons

Annons

Annons

Insändare: "Hellre kallas feg än att neka barn förskoleplats"

Text

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Hedemora behandlades delårsrapporten och kommunrevisorn riktade svidande kritik mot det budgetunderskott som råder. "Ni politiker är fega" sa han.

Kanske det!

Foto: TT

Själv är jag ledamot i Bildningsnämnden med en prognos på 17 miljoner kronor. Genom omständigheter som nämnden inte rår över, samt beslut fattade i kommunfullmäktige och som rör skolan, har vi fått kostnader utöver den kostnadsram vi tilldelats av fullmäktige på 29,9 miljoner kronor! Några axplock presenteras här:

Annons

Kommunfullmäktige beslöt att det skulle anställas fler chefer till en kostnad om 2,8 miljoner kronor. Fullmäktige är högsta beslutande instans och om vi i nämnden hade sagt nej, hade vi varit modiga då? Kanske det, men i så fall hade vårt beslut stridit mot kommunallagen.

Annons

Det uppstod en barnomsorgskö, en kostnad på 5,5 miljoner kronor. Barn skall ha rätt till förskola inom en viss tid. Hade vi varit modiga om vi sagt till föräldrar "Nej ni får ingen plats!" Då hade vi brutit mot skollagen. Frågan är vilken instans vi då skulle vara mest rädda för - kommunrevisorn eller skolinspektionen, som kan utdöma böter för att vi inte erbjuder förskoleplats i tid? Om vi hade nekat förskoleplats, hade vi varit modiga då?

Bostadsbolaget genomförde renoveringar i vissa skolor. Då fick vi en hyreshöjning om 1,1 miljoner kronor. Om vi politiker hade bestridit denna faktura, hade vi varit modiga då?

Det började cirka 260 nya elever i skolan. Kostnaden var 11 miljoner kronor. Hade vi varit modiga om vi nekat dessa barn

att gå i skolan? (Vi har ju skolplikt!)

Skulle vi istället klumpat ihop dessa 260 elever i redan befintliga klasser, låtit dem sitta på stolar efter väggarna, hade vi varit modiga då?

Det sas också från talarstolen, att vi var fega som inte fattade beslut om det förslag som bildnings-förvaltningens chefer tagit fram. Det förslaget innebar att stänga klasser i Långshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan och Västerby skolor och "bussa" eleverna in till redan överfulla skolor i centralorten.

Annons

Annons

Skulle barnen ha bussats till Stureskolan, som är byggd för 250 elever men som för närvarande hyser 350 elever, eller till en redan full Vasaskola? Var vi fega som inte fattade ett sådant beslut?

I skolan går ett antal elever med olika typer av svåra handikapp och som under skoltid behöver en, två och i vissa fall fler personliga assistenter. Hade vi varit "modiga politiker" om vi nekat dessa barn den assistans de enligt lag har rätt till?

Detta är bara några av de utifrån kommande kostnader som vi i Bildningsnämnden inte hade med i den kostnadsram som högsta beslutande instans beviljat oss.

"Fega politiker" kanske det, men betänk också, att inom skolan är vi bundna av skollagen. Vi har också med barn att göra, med skolelever. Jag för min del vill inte vara en "modig politiker" som nekar barn att börja i skolan. Jag vill inte neka barn förskoleplats. DÅ är jag hellre en feg politiker.

Allan Mattsson

Kommunlistan

Ledamot av Bildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan