Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt: Förbättra arbetsmiljön för busschaufförer

Text: 

För en fortsatt bra kollektivtrafik med yrkesskickliga bussförare så måste flera saker göras, skriver Malin Ragnegård, avdelningsordförande för Kommunal Bergslagen. Foto: TT

Annons

En viktig del i vårt välfärdsland och som ofta är helt avgörande för att andra områden ska fungera är vår kollektivtrafik. Alla som av praktiska, ekonomiska men också av miljömedvetna skäl väljer att åka kollektivt istället för att ta bilen. Det gör också alla barn och ungdomar som dagligen åker buss till skolan och till sina fritidsintressen. Likaså äldre och funktionsnedsatta som har behov av färdtjänst och sjukresor, utöver den ordinarie linjetrafiken.

De som gör detta möjligt, är busschaufförerna. Vi har många yrkeskunniga och erfarna förare, som även är en viktig del av välfärdsfacket Kommunal.

Busschaufför är ett stort bristyrke, både nu och framöver. Enligt bussföretagen behöver det anställas över 2000 nya förare varje år under de närmsta åren.

Annons

När jag pratar med många av medlemmarna i Kommunal som jobbar som busschaufför så blir det ofta tydligt varför det är ett bristyrke. Det handlar om arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner.

Annons

För att behålla den kompetens som finns idag och kunna rekrytera fler i den takt som behovet säger, så måste flera saker göras.

En trygg och säker arbetsplats ska vara en rättighet, även när ens arbetsplats är ett förarsäte i en buss

När det gäller arbetsvillkoren så är det arbetstiderna som ofta upplevs som ett stort problem. Att arbeta långa arbetspass är påfrestande när du hela tiden måste vara alert, uppmärksam och serviceinriktad. Dessutom är delade arbetspass vanligt förekommande vilket är fruktansvärt omodernt och ohållbart.

De viktigaste frågorna att ta tag i för att förbättra arbetsmiljön, är en trygg och säker arbetsplats. Busschaufförer är tyvärr en utsatt yrkesgrupp där våld, hot och trakasserier är allt för vanligt förekommande. Något annat som jag ofta hör är att det finns en stor brist på delaktighet.

Bussförare är väldigt ofta stolta över sitt yrke. De tycker om sitt jobb och pratar gärna om alla fördelar och positiva delar som ingår i yrket. Jag imponeras över all den kunskap, erfarenhet och kompetens som finns inom den här professionen.

Det är för mig helt obegripligt att inte arbetsgivaren tar vara på det i större utsträckning. Lyssna och involvera de som kan och vet, så kommer det gynna alla. Det ger bättre arbetsmiljö med personal som mår bättre och det ger ett bättre företag när all kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Annons

Annons

Så för en fortsatt bra kollektivtrafik med yrkesskickliga bussförare så måste flera saker göras.

-Se över arbetstider och schemaläggning så att chaufförerna orkar jobba ett helt yrkesliv, och möjliggör för ett liv utanför arbetet.

-Jobba aktivt med arbetsmiljön och gör det tillsammans med chaufförerna. En trygg och säker arbetsplats ska vara en rättighet, även när ens arbetsplats är ett förarsäte i en buss. Delaktighet och möjlighet till yrkesutveckling och medbestämmande är en väldigt viktig del i en god arbetsmiljö.

-Satsa på att höja lönerna. Busschaufför är ett bristyrke och då måste arbetsgivare satsa – och då är lönen en av flera avgörande punkter.

 

Malin Ragnegård, avdelningsordförande Kommunal Bergslagen

Annons

Annons

Till toppen av sidan