Annons

Annons

Annons

Debatt
Debattsvar: För vem är vindkraften värdefull?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Följ pengarna brukar vara ett bra tips. Undertecknarnas intresse är legitimt att tjäna pengar även om marknaden är skapad av politiken. Charlotte Unger Larssons budskap brukar vara att vi måste höja ambitionsnivån.

Det innebär höjd kvotplikt för certifikat och mer subventioner. Marknadsföringen i debattartikeln Vindkraft i Dalarna kan snabbt minska klimatpåverkan, i Dala-Demokraten 2019-07-12 utelämnar en hel del i sin PR-drive för vindkraften.

Evert Andersson, Fri debattör, skriver i sitt debattinlägg ett svar på den tidigare debatt om vindkraften. "För vem är vindkraften värdefull?, frågar han. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Annons

För att 785 GWh vindkraft i Dalarna ska ge 440 000 ton mindre koldioxidutsläpp räknar de med 560 gram/kWh. Normalt brukar man nöja sig med 400 gram/kWh med hänvisning till det nordiska elnätet. En statsstödd dimridå för att inte visa att vi subventionerar el för export. Sverige har ju nästan inget 'territoriellt koldioxidutsläpp' från elproduktion.

70 TWh med 5 000 vindkraftverk är långt från oproblematiskt. Svenska Kraftnät säger i sin årliga rapport att vi tydligt försämrar effektbalansen med allt större andel icke planerbar produktion.

Det innebär också att dessa 5 000 vindkraftverk behöver en installerad effekt per verk på 5 MW. Det är dubbelt så stora som normalt byggs nu.

Att vindkraftproduktionen inte är planerbar måste hanteras. De nämner att vi har vattenkraft. Det är sant, men den är inte obegränsad och behovet att parera andra variationer i elförbrukningen finns ju kvar. Och den är en viktig del av basproduktionen. Problemet är dubbelt. Det är bara att se på statistiken. Ibland blåser det inte alls och ibland ger vindkraften maxeffekten.

Tyvärr går det inte att beskriva verkligheten utan siffror. Om 70 TWh ska produceras behövs en installerad effekt vindkraft på 25 GW. Sveriges effektbalans, alltså den högsta effekten vi tar ut av nätet, är 26 GW.

Ibland blåser det inte alls och ibland ger vindkraften maxeffekten.

Annons

Vattenkraftens installerade effekt är 16,3 GW. Vid max behov av el räknar man bara några procent av vindkraftens kapacitet som säker tillgång. I de situationerna finns ingen ledig effekt från vattenkraften att hjälpa vindkraften.

Annons

Det blir lika knepigt att hantera överskott, som oplanerat uppstår. Om vindkraften levererar 25 GW till nätet på sommaren när effektbehovet är 8 - 10 GW måste antingen all annan produktion stängas och hitta någon utanför landets gränser som behöver överskottet. Sannolikt har de inte mer behov än vi. Deras situation är ju samma som vår i stort sett.

Sannolikt har de inte mer behov än vi

Deras förslag för svensk infrastruktur bortser från att det inte fungerar utan egen eller importerad fossil elenergi. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Ena stunden se på vårt land som avskilt och fossilfritt för att i nästa stund som del i en större elmarknad när vi behöver bli av med överskott ibland och importera ibland. Import som troligen är kolkraft.

"Dessutom klarar sig vindkraften utan stöd" skriver de. Det beror på hur man ser det. Alla E-ON:s kunder har väl fått brev där en del av ursäkten för höjda nätavgifter är utbyggnaden av 'förnybar energi'. Reglerkraft eller energilagring slipper vindkraftproducenterna stå för. Det förs vidare till oss elabonnenter och skattebetalare.

Ursäkta sifferexercisen, men det är bara nödvändig matematik utifrån deras siffror. Som de nog inte tänkt att allmänheten kollar så noga. Hans Roslings tips i boken Factfullness för att förstå verkligheten var, att inte låta en siffra vara ifred.

Evert Andersson

Fri debattör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan