Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Omskärelse är ett övergrepp mot ett oskyldigt barn"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Om någon anser sig övertygad om nyttan av omskärelse, ska den åtminstone inte ske förrän personen är både myndig och tillräckligt mogen för att själv inse konsekvenserna - och trots det uttryckt att den vill bli omskuren, skriver debattören". Foto: TT

Annons

Omskärelse har i flera tusen år varit tradition, såväl vad avser pojkar som flickor. Motiven för omskärelse är flera, såsom religion, att minska sexuell drift, med mera.

Ett förbud mot kvinnlig omskärelse har vi. Det är närmast ingen som inte ser kvinnlig omskärelse som något positivt, inte ens de judiska män som protesterar mot att även manlig omskärelse ska förbjudas.

Nämnda män hävdar, att förslaget är en attack mot deras religion och att ingen utomstående har rätt att blanda sig i saken, samt att skillnaden mot konsekvenserna av kvinnlig omskärelse är enorm.

Att ingen ska "blanda sig i andras inre angelägenheter" är ett typiskt uttryck för en diktatur/institution/sammanslutning som ägnar sig åt något som är tvivelaktigt och inte vill bli störda i det.

Annons

Två starka behov som människan har är att ha roligt och att känna sig ha betydelse för andra. Dessa behov kan man få tillfredsställda genom att ingå i en gemenskap såsom att ha ett arbete, vara med i en förening eller ett trossamfund.

Annons

Att hålla fast vid en osund tradition som dessutom innebär övergrepp på barn är oförnuftigt och vilar på rädslan att förlora sin plats i gemenskapen

Gemenskapen och de gemensamma värderingarna får ofta stor känslomässig betydelse och ett ifrågasättende av någon av gemenskapens värderingar mobiliserar ofta att man försvarar sig med näbbar och klor. Detta är naturligtvis en styrka eftersom värderingar som är sunda nog att bevaras kan bibehållas. Men svagheten är att även osunda värderingar kan fortsätta att ställa till problem.

Ett område där utvecklingen varit positiv är inom psykologin, där framstegen gjort att mycket lidande kunnat undvikas eller mildras och att toleransen ökat för acceptans av att människor varierar mycket ifråga om kön, hudfärg, sexualitet, sätt att vara, med mera.

Omskärelse innebär otvetydigt en stympning eftersom en del av kroppen skärs bort. Kroppsdelen ifråga fyller naturligtvis en funktion, annars skulle vi inte ha den.

Omskärelse är ett övergrepp mot ett oskyldigt barn.

Om någon anser sig övertygad om nyttan av omskärelse, ska den åtminstone inte ske förrän personen är både myndig och tillräckligt mogen för att själv inse konsekvenserna - och trots det uttryckt att den vill bli omskuren.

Annons

Annons

Att hålla fast vid en osund tradition som dessutom innebär övergrepp på barn är oförnuftigt och vilar på rädslan att förlora sin plats i gemenskapen.

Det finns väl idag inte någon som har den gamla tron att barn inte är ömtåliga och därför inte skadas av ovarsam hantering från vuxna?

I grunden är hela saken alltså enkel och uppmaningen till våra politiker och representanter för judendomen blir därmed: Se till barnens bästa och verka för ett snart införande av en lag som förbjuder omskärelse även av pojkar.

Judarna blir en (osund) tradition fattigare, men kan ägna större kraft till andra traditioner eller ersätta med en ny, sund, tradition.

Kort sagt: agera vuxet!

Wiliam Björklund

Annons

Annons

Till toppen av sidan