Annons

Annons

Annons

Malung-Sälen

Insändare
Debatt: Landets största lågflygningsområde förstörs

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Öppet brev till försvarsminister Peter Hultqvist, Sveriges ÖB Micael Bydén, flygvapenchef Carl-Johan Edström och övriga deltagare vid Folk och Försvars rikskonferens 2020.

Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun trotsar Försvarsmakten och tänker göra kommunen till en stor vindkraftspark mitt i Sveriges största lågflygningsområde, skriver debattörerna. Foto: TT

Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun, med Hans Unander (S) i spetsen, trotsar Försvarsmakten och tänker göra kommunen till en stor vindkraftspark mitt i Sveriges största lågflygningsområde. Försvarsmaktens handläggare tillåter utländska vindkraftsintressen, Malung-Sälens kommun och Svenska kyrkan genom Dalavind, att förstöra landets största lågflygningsområde! Det är förvirrande svar från Försvarsmakten då två riksintressen krockar med varandra.

Annons

Annons

Malung-Sälens kommun saknar aktuell vindbruksplan, trots att kommunen i sin helhet finns i Sveriges största lågflygningsområde. (Beslut taget 2017-11-30 FM2017-3631).

I beslutet står det: ”Område av betydelse för totalförsvarets militära del, lågflygningsområden. För att Försvarsmakten ska kunna genomföra de uppgifter som regering och riksdag har beslutat behöver Försvarsmaktens flygande förband verka på låg höjd. Detta leder till att Försvarsmakten har behov av områden för övning och träning där ny hög bebyggelse avvägs mot myndighetens behov. Med utgångspunkt i ovanstående beslutar Försvarsmakten om fem nya områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Dessa benämns ”Värmland upp till Älvdalen”, ”Småländska höglandet” (området kring sjön Sommen), ”Södra Småland - Norra Blekinge”, ”Norrbotten” och ”Sveg” (inom området Värmland upp till Älvdalen). För områdena finns geografisk avgränsning och värdebeskrivning i Riksintressekatalogerna.”

Malung-Sälens kommun, som varje år välkomnar Folk och Försvar i Sälen, borde ha en uppdaterad och korrekt vindbruksplan

Vi har försökt få ett klart uttalande från försvaret men blir hänvisade till jurister, som hänvisar vidare till att försvaret yttrar sig på ansökningar om olika projekt. Detta skapar orimliga förväntningar hos markägare och vindkraftsentreprenörer, som lägger ner både arbete och pengar i förprospektering av områden.

Annons

Den 10 januari 2018 (FM2017-22888:5) skriver man att ”Försvarsmakten motsätter sig ändringstillståndet för vindkraftparken i rubricerat ärende. Försvarsmakten har följande att erinra. Försvarsmaktens lågflygningsområden utgör områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ första stycket miljöbalken. Försvarsmakten har använt majoriteten av lågflygningsområdena sedan mitten av 1970-talet. Syftet med lågflygningsområdena är att utbilda, öva och pröva besättningar i lågflygning. Lågflygningsområdena innebär en omgivningspåverkan i form av krav på hinderfrihet” För att sedan för höjning av samma verk den 30 september 2019 (FM2019-14221:5) yttra att ”Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende”.

Annons

Det vore anmärkningsvärt om politikerna på riksnivå och deltagarna i årets Folk och Försvar inte diskuterar detta ämne

Ovanstående två yttranden gäller Stöllsäterberget, men man har för avsikt att bygga ytterligare två parker i lågflygningsområdet rakt norrut från Stöllsäterberget. Vidare så har kommunen ytterligare utsett ett antal områden som ”lämpliga”.

Vad kan vi förvänta oss för beslut vid dessa etableringar? Är beslutet som togs den 30 november 2017 (FM2017-3631) inte värt papperet det står skrivet på?

Malung-Sälens kommun, som varje år välkomnar Folk och Försvar i Sälen, borde ha en uppdaterad och korrekt vindbruksplan men har försatt sig i en prekär situation då kommunen hyrt ut sin mark till ett tyskt vindkraftsbolag, som på vaga löften från försvaret står i startgroparna att börja bygga dom högsta vindkraftverken i Europa och det mitt i, av Försvarsmakten utpekade lågflygningsområden. De hårt kritiserade besluten att arrendera ut marken i fråga är taget av tjänstemän och kommunalråd utan föregående behandling av Kommunfullmäktige.

Annons

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att inte Försvarsmakten kräver av kommunen att en uppdaterad vindbruksplan finns för kommuner i lågflygningsområden.

Som det nu är så tillåts en vindpark i lågflygområde bli som prejudikat till nästa vindpark utan att Försvarsmakten får en helhetssyn över möjliga vindparker i lågflygningsområdet.

Det vore anmärkningsvärt om politikerna på riksnivå och deltagarna i årets Folk och Försvar inte diskuterar detta ämne.

Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället

Arne Söderbäck Präst

Hans Öjes Egen företagare

Torbjörn Thors Företagare

Claes Ahlén Pensionär

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan