Annons

Annons

Annons

Lima

Insändare
Debatt: Kyrkans mark - vindkraft eller rekreation?

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Energianvändningen ökar fortfarande i världen. Av ökningen av energin står de fossila bränslena, trots kraftiga investeringar i de fossilfria energislagen som mångfalt ökat de senaste åren, fortfarande för huvuddelen.

"Eftersom Svenska kyrkan upplåter mark för vindkraftsetableringar eller som delägare i vindkraftsbolag, inte minst i Dalarna, är kyrkans ansvar för utvecklingen också verklig", skriver debattören. Foto: TT

Mellan åren 2006 till 2016 växte världens energianvändning med 18 procent där hela 13 utgjordes av fossila energislag, det vill säga utvecklingen går i fel riktning med ökade utsläpp av växthusgaser som följd.

Utvecklingen går i fel riktning med ökade utsläpp av växthusgaser som följd

Annons

Globalt står nämligen olja, kol och gas för cirka 86 procent av energitillförseln (i jämförelse utgjorde olja, kol och gas 32 procent i Sverige).

Annons

I Dalarna och i andra nordliga landskap i Sverige pågår en kraftig utbyggnad av vindenergin. Denna energikälla är förvisso fossilfri men utbyggnaden innebär inte att den är 100 procent hållbar. I praktiken offrar vi olika naturvärden och naturområden, ekosystemtjänster av olika slag, biologisk mångfald samt miljöer där bofasta och turister söker stunder för eftertanke och kontemplation.

Dessa sistnämnda värden värderas nästan inte alls hos dem som just nu satsar mest, pensionskapitalet. Miljöaspekter väger lätt i deras kalkyler och landsbygdsbefolkningens åsikter har svårt att komma fram.

Svenska kyrkan har i sitt senaste Biskopsbrev om klimatet påtalat att hotet mot klimatet är verkligt och att vi därför befinner oss i en existentiell och andlig kris. Konkret säger man också att: ”Låt en teologiskt reflekterad syn på skapelsen prägla den ekonomiska förvaltningen av aktier, skog och mark för att minska klimatpåverkan och påskynda klimatomställningen.”

Eftersom Svenska kyrkan upplåter mark för vindkraftsetableringar eller som delägare i vindkraftsbolag, inte minst i Dalarna, är kyrkans ansvar för utvecklingen också verklig.

Forskare brukar ibland påtala att det är lika viktigt att bevara den biologiska mångfalden som att bygga ut den fossilfria energin.

Annons

Annons

Vi kan också av ovanstående fakta dra slutsatsen att även om vi bygger ut vindkraften så kommer under överskådlig tid – där de närmaste åren är extra känsliga med tanke på kraven om 6 – 7 procents årliga utsläppsminskningar – den fossila andelen av energianvändningen förmodas ligga på en hög nivå.

Frågan är om kyrkans skog och mark främst bör ses som basresurser för ännu mer exploatering av naturen eller alternativt som kolsänkor och bevarande av biologisk mångfald för människor, djur och växter.

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare utredare av den storskaliga satsningen på vindkraftsparker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan