Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt: Beslut om jakt styrs av jägare

Organisationer som skyddar djur bör få mer inflytande i jaktfrågor än vad som är brukligt idag. Beslut som tas om jakt styrs nu i hög grad av jägare och jaktvänliga intressen.

Finns det ingen gräns för människors girighet och blodtörst?, skriver debattören. Foto: TT

Jakttidsberedningen, en grupp tillsatt av Naturvårdsverket för att utreda jakttider samt vilka arter som får jagas, leds idag av en person som själv är aktiv jägare samt har ett jaktföretag och nära kopplingar till jägarförbundet. Majoriteten deltagare i gruppen är organisationer som kan förväntas vara positiva till jakt.

Annons

Att låta jägare och jaktvänliga intressen styra och ställa över jakten är odemokratiskt och oetiskt!

Annons

Organisationer med en empatisk inställning till djuren och en kritisk inställning till jakt nekas tillträde till beredningsgruppen. De beslut som snart fattas kommer att gälla i sex år.

Jakten på våra vilda djur är idag starkt kommersialiserad och omsätter årligen mångmiljardbelopp. Allt mindre hänsyn tas till att djuren är levande känsliga varelser då pengar får styra.

Att låta jägare och jaktvänliga intressen styra och ställa över jakten är odemokratiskt och oetiskt! "Jakt ska främjas" står det i Jakttidsöversyn 2019/2020 första paketet som nyligen offentliggjorts. "Inga hinder ska finnas för jakt och så många arter som möjligt ska kunna jagas".

Vi är många djurvänner i Sverige som inte instämmer i detta. Men vi kommer aldrig till tals i maktens korridorer. Vi finns för det mesta inte ens representerade där.

Fler och fler arter vill man jaga. I jakttidskriften "Jakt och jägare" kunde man nyligen läsa om "problemekorrar" som bygger bo under taken. Nu kan jakt på ekorre bli lagligt nästa år. Ekorrens skinn och kött kan också utnyttjas som en resurs, menar man på Naturvårdsverket. Allmän jakt föreslås även på hermelin, samt skyddsjakt på sångsvan och trana. Fler hemskheter föreslås i skriften Jakttidsöversyn. Utökad jakt på både rådjur och älg, även get och kid (rådjur) i hela landet.

Älg föreslås nu även få jagas under brunsten. Hur perverst är inte det? Redan jagas djur när de har ungar samt under parningstiden.

Annons

Annons

Licensjakten på lodjur som börjar den första mars är ett exempel på det då lokattmamman följs av sin årsunge vid tidpunkten för jakten. Sälar ska också straffas med döden, fast det är människan som förstört Östersjön genom trålning och miljöförstöring. Licensjakt på tre sälarter föreslås. En jakt som av veterinärer dömts ut som oetisk.

Björktrast och pilfink får idag jagas. När blir det lagligt att jaga koltrast, talgoxe och igelkott?!

Rovdjurskampanjen med sitt urskillningslösa dödande av små predatorer som rävar, grävlingar, nötskrikor med flera fortsätter som förut. Det står jägare fritt att skjuta så många rävar de vill, förutom när räven har ungar. Då får däremot ungarna dödas så fort de tittar upp ur lyan.

Finns det ingen gräns för människors girighet och blodtörst? Snart kan eventuellt även de jägare som tycker det är kul få chansen att skjuta på djur med pilbåge! Pilbågsjakt utreds nu av Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Forskning har redan visat att risken för skadeskjutning är större med pilbåge än med skjutvapen, och risken stor för ett utdraget dödsförlopp.

Vi behöver bli fler som säger ifrån och vågar kritisera jaktbeslut! Skriv till Naturvårdsverket, ring innan det är för sent!

Och gå gärna med i någon organisation som är kritisk till jakt!

Annika Anastassiou

Styrelseledamot i Jaktkritikerna, Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan