Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Debatt: Förebyggande rehabilitering viktig: Höj status och lön för arbetsterapeuter

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Regionen och kommunerna i Dalarna måste våga prioritera dem som gör vardagen bättre för andra. Med en medellön på omkring 33 000 kronor i månaden hör arbetsterapeuter i Dalarna till de akademiker inom vården som tjänar allra minst. Arbetsterapeuters insatser minskar samhällets kostnader. Det borde synas i lönekuvertet. Arbetsterapeuters kompetens gör stor skillnad för enskilda personer, men också för anhöriga och samhället i stort. Tack vare deras insatser kan människor få vardagen att fungera – med ökad livskvalitet, större självständighet och bättre hälsa.

"Nu är det dags att arbetsgivarna höjer lönen för välfärdens vardagsexperter", skriver debattörerna. Foto: TT

Annons

Risken finns att arbetsterapeuter söker sig bort från hälso- och sjukvården, till helt andra branscher

Annons

Arbetsterapeuter behandlar personer för att kunna återgå till jobb efter sjukdom, elever med särskilda behov får förutsättningar att gå ut med fullständiga betyg och äldre kan fortsätta genomföra de uppgifter de klarar själva och bo kvar i sitt eget hem. De förebyggande och rehabiliterande insatser arbetsterapeuter gör minskar samhällets kostnader i form av snabbare återgång i arbete vid sjukskrivning samt minskat antal insatser som äldre behöver från hemtjänst.

Som för de flesta yrken inom vård och omsorg är bristen på arbetsterapeuter redan tydlig och i takt med att andelen äldre ökar, ökar också efterfrågan. Samtidigt är välfärdssektorn uppe i omfattande pensionsavgångar. För att möta behovet behövs fler, inte färre, arbetsterapeuter.

Ett effektivt sätt att locka nya till yrket är att studierna i slutändan leder till att man går på plus. Arbetsterapeut är ett av hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken. För att få legitimation krävs studier i minst tre år på högskola eller universitet. Trots detta hör arbetsterapeuter, liksom många andra inom kvinnodominerade välfärdsyrken, till dem som går back på sitt yrkesval. Sacos livslönestudier, som räknar med hela livets inkomster, inklusive inkomstbortfallet under studietiden och merkostnader i form av studielån, visar att det är olönsamt att utbilda sig till arbetsterapeut. Nu behövs en medveten satsning på ökade löner och möjlighet att göra lönekarriär. Den genomsnittliga ingångslönen för nyexaminerade arbetsterapeuter i Region Dalarna är under 26 000 kronor per månad, medan medellönen för arbetsterapeuter på väg i pension är kring 37 000 kronor.

Annons

Annons

Som det ser ut idag premierar inte arbetsgivare vare sig lojalitet eller kompetenshöjande insatser. Efter en lång karriär måste slutlönen vara betydligt högre. Individuell och differentierad lön förutsätter att lönesättande chef har förståelse för att god löneutveckling är en investering för arbetsgivaren vad gäller framtida kompetensförsörjning. Risken finns att arbetsterapeuter söker sig bort från hälso- och sjukvården, till helt andra branscher, och att antalet sökande till landets arbetsterapeututbildningar minskar.

Välfärden drabbas hårt om det inte finns personal att tillgå. Den arbetsterapeutiska kompetensen är unik och oersättlig. Det förebyggande och rehabiliterande arbetet är ofta livsavgörande för individen och behöver ges högre status. Vi är värda mer. Nu är det dags att arbetsgivarna höjer lönen för välfärdens vardagsexperter.

Annette Sauhke

ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter Dalakretsen

Annelie Sundstedt

lokal ombudsman Region, Sveriges Arbetsterapeuter Dalakretsen

Ida Kåhlin

förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan