Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Debatt: Låt pandemin bli slutet på ojämlikheten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Från Verdandi hoppas man att lärdomarna från denna tragiska tid leder till ett slut för skattesänkningar – särskilt för de allra högst avlönade – och en rejäl utbyggnad av den samhällsservice som betalas över skatten och kan åtnjutas efter behov av alla som bor i Sverige. På bild: debattörerna Annakari Berglund och Rasken Andreasson.

Bild: Kajsa Thorp Backlund

Annons

I coronapandemins spår uppmärksammas med rätta vårdpersonalens villkor. Berättigad kritik riktas mot avregleringar, privatiseringar och nedskärningar inom välfärden de senaste 30 åren.

Verdandi hoppas innerligt att lärdomarna från denna tragiska tid leder till ett slut för skattesänkningar – särskilt för de allra högst avlönade – och en rejäl utbyggnad av den samhällsservice som betalas över skatten och kan åtnjutas efter behov av alla som bor i Sverige.

Medan vården nu får välförtjänt beröm och uppmärksamhet märker vi hur de som arbetar med socialt arbete sällan uppmärksammas

Många av dem som vänder sig till Verdandi har egna erfarenheter av både vård och socialtjänst. Men medan vården nu får välförtjänt beröm och uppmärksamhet märker vi hur de som arbetar med socialt arbete sällan uppmärksammas. Ändå är behoven av resursförstärkningar minst lika stora inom socialtjänsten som inom vården.

Annons

Annons

Villkoren för de mest utsatta har försämrats under en följd av år. Den förödande retoriken om bidragsberoende som en sjukdom som den enskilde själv ansvarar för har lett till ökad fattigdom och utslagning. Hemlösheten ligger kvar på höga nivåer och de organisationer i civilsamhället som arbetar för att hjälpa de som är i akut behov har svårt att få resurserna att räcka till. Många kommuner har dessutom skurit ner på det sociala arbetet överlag.

Hur ska den kunna stanna hemma som inte har något hem?

I spåren av pandemin ser vi nu hur hemlösa saknar möjlighet att följa råd och rekommendationer från myndigheter. Hur ska den kunna stanna hemma som inte har något hem? För att kommuner och regioner ska kunna stödja på ett rimligt sätt behövs en nationell plan för människor i hemlöshet. På längre sikt behövs ett helt nytt sätt att se på bostadsfrågan. Ingen människa ska berövas rätten till en egen bostad. Genom "Bostad först" får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Modellen med "Bostad först" måste etableras över hela landet.

På många håll i landet krävs att den som behöver försörjningsstöd först måste avyttrar all fast egendom av något värde. Det kan alltså innebära att en människa berövas sitt hem för att kunna få hjälp. Det är inte rimligt!

Annons

Coronapandemin bör enligt Verdandi falla under regeln om att tillfällig hjälp ska ges "om det finns skäl för det" utan att någon ska mötas av krav på att sälja sin bostad eller bil för att få försörjningsstöd. Det behövs gemensamma förhållningssätt som garanterar likabehandlingsprincipen i hela landet. För att detta ska uppnås lyfter vi i Verdandi åter kravet på ett statligt försörjningsstöd. Verdandi vill se förstärkningar av både sjukförsäkringen, a-kassan och försörjningsstödet – gärna kombinerat med en återinförd värnskatt för de högst avlönade.

Sverige har blivit mer ojämlikt och orättvist under en följd av år. Det är ett gemensamt ansvar att pandemin inte leder till att denna utveckling fortsätter eller till och med accelererar.

Nu är det istället tid för att orättvisorna i samhället ska bort – en gång för alla!

Rasken Andreasson

förbundsordförande Verdandi

Annakari Berglund

ordförande Verdandi Dalarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan