Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Debatt: Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kunskapen måste öka om kriterierna för psykisk diagnos, och vad en sådan felaktig diagnos kan innebära. Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits. Foto: TT

Annons

En psykisk diagnos skall inte användas för besvär efter en skada, ändå gör man det.

Det händer bland annat på grund av brist på resurser, som tid att undersöka noggrant. På så vis ökar risken för att drabbade drabbas hårdare med fel diagnos och det i sin tur, riskerar att leda till ökat lidande och i värsta fall till självmord.

Inte sällan, allt för ofta, träffar den skadade på läkare, då främst på vårdcentral, som kämpar i anletes svett för att hinna med alla patienter som inkommer dagarna i ända. Så kommer någon som har ont i ryggen och utstrålningar, samt svårt att andas. Läkaren kanske kontrollerar om vederbörande har astma, ett EKG kanske tas för att utesluta hjärtat. Läkaren tänker inte på att det kan förekomma symtom av neurologisk art, som är svåra att förstå för en hårt belastad läkare.

Annons

Annons

Kunskapen måste öka om kriterierna för psykisk diagnos (F-diagnos), och vad en sådan felaktig diagnos kan innebära. Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits.

Diagnosen kan komma att följa den skadade under många år med risk för upprepade missbedömningar

För detta krävs kunskap om hur symtomutvecklingen kan vara efter en viss typ av skada och att det görs en adekvat medicinsk utredning baserad på sådan kunskap. Diagnosen kan komma att följa den skadade under många år med risk för upprepade missbedömningar.

En psykisk diagnos skall inte användas för besvär efter en skada, om det inte finns välgrundade skäl för detta, särskilt om den somatiska utredningen är ofullständig. I sådana fall bör en R-diagnos användas (ICD 10, kapitel XVIII).

Att det kan påverka humöret, eller låt oss kalla det för psyket, blir en följd av skadehändelsen då den skadade ofta får bestående besvär från kotpelare och/eller hjärna, hjärnstam och inte erhåller förklaring till den breda symtomflora som ofta uppstår. Vem skulle inte riskera depression om man inte får hjälp med ofta svår migränliknande huvudvärk, smärta från kotpelaren, minnesstörning, svårighet med inlärning, onormal svettning, hjärtrytmrubbning, buksmärtor, inkontinens, käkledsbesvär och så vidare.

Sveriges Kommuner och Regioners rapport när det gäller diagnosgrupper, domineras av tumörer och hjärt-kärlsjukdom. I den inledande texten står att läsa: "Diagnostiska fel – Lärdomar av händelseanalyser." "Fel i den diagnostiska processen som bidrar till att patienter kommer till skada är vanliga inom hälso- och sjukvården".

Annons

Annons

Då borde det samma gälla för alla som får fel diagnoser och blir utan rätt vård.

Två relevanta frågor som dr Ulla Bergholm lyfte i i Läkartidningen nr 45 år 2005 är fortsatt lika aktuella: "Kan psykiska problem skada ledbanden?", "Tänk om våldet mot kroppens svaga punkt i övre nackleden bryter av den, och kraften i slaget mot huvudet i själva verket ger upphov till sådana kroniska hjärnskador som beskrivs vid proffsboxning?".

Resultatet av feldiagnos, speciellt när symptomfloran är så stor (som den är efter många traumatiska skador) och man till och med blir misstrodd, är att risken är stor att man blir utan vård och adekvat behandling. Risken för självmord är stor när man inte ser någon väg ur sitt förtvivlade tillstånd.

Vi i NRH Trauma Riks förväntar oss att de ansvariga tar de här uppenbara problemen på allvar och ger vården resurser till att ge dem möjlighet att leda till behandling som hjälper.

NRH Trauma Riks styrelse

Anneli Andersson, ordförande

Peter Borenstein, Vice ordförande, Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.

Anna Jonsson, Ledamot

Katarina Johansson, Ledamot

Gunilla Bring, Ledamot, Medicine doktor Specialist i rättsmedicin  

Olle Bunketorp Ledamot f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, civilingenjör

Debattörerna; Anneli Andersson, Peter Borenstein, Anna Jonsson, Katarina Johansson, Gunilla Bring, Olle Bunketorp.

Annons

Annons

Till toppen av sidan