Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: "Naturens resurser är inte till för oss människor att bruka, eller utnyttja"

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi lever i en tid med massutrotning av djur, och även vi i Sverige har ett stort ansvar att ta där. Vargen borde därför hanteras med stor varsamhet, skriver insändarskribenten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Annons

Det sägs att det finns en önskan om att den svenska vargstammen ska sprida sig söderut i vårt land för en ökad tolerans av djuret, men ändå beviljas tillstånd på skyddsjakt så fort det etableras revirmarkerande vargpar där. Är detta snack bara ett spel för gallerierna, eller hur ska den svenska vargstammens fortlevnad och gynnsamma bevarande status garanteras?

Jägarnas intolerans och nollvision mot vargen ökar. Fårbönderna gnuggar sina ekonomiska händer och tar knappt något eller inget eget ägaransvar för sina djur, utan ropar efter skyddsjakt så fort de bara kan, och blir lyssnade på. Våra beslutsfattande myndigheter tar populistiska och kortsiktiga beslut. Inga tycks förstå eller ta ansvar för att vargen faktiskt håller på att utrotas i vårt land.

Annons

I juni tog länsstyrelsen i Östergötland eget initiativ på skyddsjakt i ett vargrevir, där det föddes valpar förra året, det var då inte bekräftat om där fanns årsvalpar. Det sades uttryckligen i beslutet att jägarna skulle gå för en fjolårsvalp. Den 9/7 sköts en tik, efter obduktionen har det nu visat sig att det var alfatiken i reviret. Tragiskt, men inte märkligt, det var precis vargmotståndarnas önskan. Att splittra alfaparet för att utesluta framtida kullar...

Annons

Naturvårdsverket har gått ut med att det behövs en spridning av vargstammen söder ut i vårt land. Men vargtikarna skjuts mer eller mindre direkt när de etablerar sig i södra Sverige, skyddsjaktsbeslut beviljas och beslutas på en gång utan vidare eftertanke. Det här är beslut som inte bara berör landsbygden eller lokala områden, det handlar om hur vi som land tar hand om vår fauna.

I april i år kom Rödlistan 2020 från art databanken, en sammanställning av arters utdöenderisk inom landets gränser, där den svenska vargen nu klev ett steg närmre utrotning och är kategoriserad som akut hotad. De största hoten mot vargen identifieras där så här: ”Det svåraste hotet utgörs av bristande acceptans hos delar av befolkningen. Vargen har tidigare varit förföljd främst på grund av vargens angrepp på ren och andra tamdjur. Andra mera diffusa hot finns, till exempel rädsla.”

Det här är beslut som inte bara berör landsbygden eller lokala områden, det handlar om hur vi som land tar hand om vår fauna.

Annons

På en art som är så starkt hotad i Rödlistan bör därför beslut om och genomförande av skyddsjakt hanteras med stor varsamhet och andra medel än skyddsjakt borde beaktas så långt det bara går.

Hat och vedergällning hör inte hemma i modern svensk rovdjursförvaltning på starkt hotade arter. Vi lever i en tid med massutrotning av djur, och även vi i Sverige har ett stort ansvar att ta där. Hotet mot den biologiska mångfalden är det i särklass största och mest omedelbara miljöhotet vi har i dag.

Annons

Så om vi människor inte tar ansvar för den, slutar förändra ekosystemen och upphör med den hänsynslösa jakten kan följderna komma att bli ekologiska kollapser. Naturens resurser är inte till för oss människor att bruka, eller utnyttja. Inga djur finns som prydnader i vår natur. Att jaga är ingen rättighet, vi måste helt enkelt ändra synsätt på hur vi brukar djur och natur. Där ingår våra vargar med en egen plats och uppdrag, vare sig alla gillar det eller inte.

Maria Ljung

Annons

Annons

Till toppen av sidan