Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Återinför rättssamhället!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Under 2015-2016 förändrades Sverige och landet som tidigare setts som ett föredöme vad gäller mänskliga rättigheter förändrades. Hastigt togs en ny lagstiftning som lämnade det mesta att önska vad gäller rättssäkerhet och rättsprinciper. Lagstiftningen ger utrymme för en godtycklig rättstillämpning som har som mål att begränsa migrationen.

Asyllagarna och regelverken används i politiskt syfte för att minska antalet asylärenden vilket innebär att trots att situationen i världen inte har förändrats till det bättre, får inte längre flyktingar rätten till skydd prövat utifrån situationen i landet de flyr ifrån, utan myndigheterna utgår från situationen i Sverige. Konsekvensen har blivit och blir att tusentals människor far illa i vårt "välfärdsland". Detta är förstås politik men inget som domstolar ska ägna sig åt!

Annons

Annons

Inte längre är det de asylsökandes skyddsbehov som är avgörande, utan berättelserna ifrågasätts och flyktingens ålder blir mer en central fråga för Migrationsverket. Undersökningar som leder tankar till mörka bruna tider tillåts, enbart för att fastställa flyktingens ålder och även för att hitta subtila bevis för att kunna ifrågasätta identiteten. Migrationsverket letar intensivt efter luckor i en berättelse som handlar om förtvivlan för att helt enkelt rädda sitt och sin familjs liv. Att då begära en detaljrik berättelse av allt som har hänt är närmast en förolämpning och kränkning som Migrationsdomstolen borde ta kraftfullt avstånd ifrån.

"Ge alla asylsökande omedelbara permanenta uppehållstillstånd", skriver debattören. Foto: TT

Istället för opartisk granskning ger sig också domstolen in med insinuationer och konspirationer som om det skulle vara hållbara resonemang. Att ord som upptrappning och efterhandskonstruktioner används, visar ju bara på avsaknaden av verkliga konkreta bevis för att den asylsökandes berättelse ska ses som mindre trovärdig eller rent av påhittad.

När det gäller brottmål så råder i en demokrati en traditionell rättsprincip, som utgår från att ingen ska betraktas skyldig förrän dom har fallit och det ska vara utom rimligt tvivel att den som döms är den skyldige. En annan princip är att fria hellre än att fälla. Tvivel ska alltid gagna den misstänkte. Det betraktas som mer oacceptabelt att en oskyldig fälls för brott än att en som är skyldig blir frikänd. När det handlar om prövning av asylärenden är ordningen helt annorlunda. Här gäller att fälla hellre än fria.

Annons

Det synes vara värre att en sökande får asyl på felaktiga grunder än att en flykting med skyddsskäl blir avvisad

Annons

Det synes vara värre att en sökande får asyl på felaktiga grunder än att en flykting med skyddsskäl blir avvisad. Efter 2016 skärptes asyllagstiftningen, men inte på grund av att det ansågs vara mindre grund för människor att fly från krig och förtryck. Anledning var att svenska politiker efter påtryckningar av en opinion som faktiskt egentligen inte var så stor, bestämde sig för en hårdare behandling av de människor som efter i många fall svåra umbäranden tagit sig till det de trodde var räddningen. Det var sålunda inte en annorlunda syn på situationen i till exempel Afghanistan, Syrien, Iran och Irak som motiverade att asyllagen skärptes. Däremot så kan man i besluten läsa väldigt egendomliga analyser av situationen i Afghanistan som att det finns "trygga" områden i landet dit flyktingar kan återvända. Analyser som helt grundar sig på subjektiva antaganden och inte på några som helst bevis.

Det blir ju en helt omöjlig uppgift för asylsökande att bevisa motsatsen. Enda möjligheten för flyktingen att bevisa motivet för sin oro är ju att återvända och bli dödad

Migrationsverket har i många fall av de asylsökande inte kunnat klargöra om de sökande skulle leva under hot om de återvände till en del av Afghanistan som Migrationsverket utan några som helst belägg menar skulle vara en trygg del av landet. Det blir ju en helt omöjlig uppgift för asylsökande att bevisa motsatsen. Enda möjligheten för flyktingen att bevisa motivet för sin oro är ju att återvända och bli dödad. Migrationsdomstolen har begärt skriftliga bevis, eller att någon ger en muntlig redogörelse som bedöms som tillförlitlig. När sådana skriftliga bevis har presenterats har domstolen gjort det enkelt för sig genom att hävda att "handlingen är av enkel beskaffenhet" och därmed har handlingen avvisats.

Annons

Annons

Jämfört med våra komplicerade handlingar i Sverige, är väl de flesta handlingar från dylika länder av "enkel beskaffenhet". Domstolen tar inte heller hänsyn till att det i det fallet jag skriver om, finns unga döttrar som domstolen vill avvisa till ett av världens mest kvinnofientliga länder.

Det är häpnadsväckande hur Migrationsverket motiverar sina beslut och än mer att Migrationsdomstolen bortser från sin roll att opartiskt garantera rättssäkerheten

Om domstolen menar att kvinnosynen skulle skilja sig så mycket åt beroende på provins, så blir det inte trovärdigt. Migrationsdomstolen och Migrationsverket tar på sig ett stort tungt ansvar om de tror på garantier för någon kvinna i Afghanistan. Exemplet ovan från refererade domslut är verkligen inget undantag utan snarare regel. Så här ser det ut i det ena beslutet och domslutet efter det andra och det är häpnadsväckande hur Migrationsverket motiverar sina beslut och än mer att Migrationsdomstolen bortser från sin roll att opartiskt garantera rättssäkerheten. Det är en välmotiverad grund att definiera Migrationsdomstolarna som politiska domstolar som fått i uppdrag av ett demokratiskt valt parlament att se till att färre beviljas asyl, och därtill fått en lagstiftning som är lika töjbar som ett tuggummi och som ger möjlighet till godtyckliga bedömningar med mål att avslå så många ansökningar som möjligt.

Jag ser enbart en lösning: Ge alla asylsökande omedelbara permanenta uppehållstillstånd och enda grunden att neka är om det kan bevisas utom rimligt tvivel att den asylsökande gjort sig skyldig till grova våldsbrott. Vad som ska ske med Migrationsverket blir något för regeringen att bestämma men jag har min åsikt klar.

Bosse Bertilsson

Fristående debattör

Bosse Bertilsson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan