Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Göran Greider: ”Jag anklagar!” Svensk skola har experimenterats sönder.

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

För några dagar sedan formligen exploderade en svensk skollärare och skrev ett rasande angrepp på samtliga partier för att de fördärvat den svenska skolan. Hon heter Filippa Mannerheim och hon inledde sin artikel i Expressen så här:

”Jag är svensk medborgare. Jag är lärare. Jag är förälder. Och jag är djupt oroad över svensk skolas framtid. Den svenska skolan har utsatts för ett världsunikt experiment. I den övriga världen är det en orimlighet att aktiebolag kan göra oreglerad vinst på skattemedel. Trots det, skänker vi i Sverige år efter år bort hundratals miljoner kronor till aktieägare i bolagskoncerner – pengar som var avsedda för våra barns utbildning.”

Annons

Annons

Demonstration mot vinster i skola och välfärd. Foto: TT.

Därefter angriper hon parti efter parti i riksdagen för att de struntar i det faktum att svensk skola faktiskt håller på att falla samman. Hon är rättvist hård mot alla partier.

Längre in i artikeln fortsatte hon: ”När de lönsamma eleverna sugits upp av friskolan, står den kommunala skolan kvar med ett svårare elevunderlag och med helhetsansvaret för kommunens alla elever. Och när den kommunala skolans elevpeng måste höjas på grund av att uppdraget blivit mer krävande, höjs även friskolornas elevpeng och koncernernas vinster kan öka ännu mer.”

Därefter angriper hon parti efter parti i riksdagen för att de struntar i det faktum att svensk skola faktiskt håller på att falla samman. Hon är rättvist hård mot alla partier; om socialdemokraterna skriver hon - ”Ert partinamn är en ynklig rest från den tid då ni värnade om en jämlik skola – för alla barn från alla samhällsklasser.”

Ord och inga visor!

Jag menar att hon har helt rätt. Men helt klart riktas hennes tyngsta anklagelse mot de partier som vägrar att erkänna att vinster i skolan är på väg att skapa våldsamt ökande segregation, glädjebetyg, undansmusslande av pengar till stora aktiebolag och så vidare. Hos exempelvis centerpartiet råder ju ren faktaresistens: Man vägrar se några problem med det världsunika nyliberala skolexperiment som pågår i Sverige sedan länge och som satt likvärdigheten ur spel.

Annons

Jag läser Mannerheims anklagelseskift samtidigt som jag tar del av Lärarförbundets årliga rankning av de bästa skolorna i landet. Rankningar av det slaget är jag alltid rätt kluven till: Man kan lätt ledas till att tro att om bara varje enskild kommun skärper sig och satsar mer på skolan så kommer allt att bli bra.

Annons

Men Lärarförbundets skolrankning säger ju noll och ingenting om de alarmerande systemfelen som Mannerheim pekar på. Vinstuttagen, skolpengen, det fria skolvalet och det kommunala huvudmannaskapet som skulle behöva ersättas av långt mer av statlig styrning. I slutändan är det nämligen inte på kommunnivå som skolproblemen i grunden kan lösas. Hade vi en likvärdig skola över hela landet skulle någon ranking knappt ens kunna göras. Jag tror att det är en helt nödvändig insikt när man tittar på skolrankningen.

Dessutom är resultaten, som bygger på en sammanvägning av tio kriterier – bland annat lärartäthet, andel legitimerade lärare, betyg - förmodligen ganska godtyckliga, vilket gör att små förändringar nog kan ge stora utslag. Det är således slående att kommuner från ett år till ett annat kan gå från botten till toppen eller förflytta sig dramatiskt på rankningen.

Inte heller säger rankningen något om de olika villkor som skolan har på olika platser. Kommuner där en stor invandring skett får ett svårare läge jämfört med kommuner som knappt tagit emot några asylsökande. Rika kommuner i storstadsområden har i allmänhet alltid ett bättre utgångsläge, med exempelvis fler resursstarka föräldrar.

Annons

Av Dalarnas kommuner ligger hälften på den övre och hälften på den undre halvan av rankningen. Orsa har således klättrat från plats 152 till plats 26 på ett år och Smedjebacken från plats 266 till plats 98 medan Hedemora fallit från plats 62 till plats 209. Falun parkerar sig på nedre halvan.

Borlänge är sämst i länet och bland de allra sämsta i landet. Och så mycket vet vi att skolan i Borlänge är utsatt för hårda nedskärningar; skolkrasch var ordet som hördes i sensomras när det skars ner ordentligt.

Annons

Lärare på Domnarvets skola, förbannade på nedskärningar. Foto: Gustaf Hallin.

Bild: Gustaf Hallin

Borlänge är sämst i länet och bland de allra sämsta i landet. Och så mycket vet vi att skolan i Borlänge är utsatt för hårda nedskärningar; skolkrasch var ordet som hördes i sensomras när det skars ner ordentligt. I bästa fall bidrar Lärarförbundets rankning till att sätta press på kommunen, vilket verkar fallet - se intervjun med Jan Bohman i DD.

Men inga rankningar i världen kommer att lösa de grundläggande problemen: att skolan hamnat i händerna på kommunerna, vilket gör en likvärdig skola mer avlägsen, och på en skolmarknad, vilket dränerar systemet på skattepengar.

Filippa Mannerheims anklagelse kvarstår.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan