Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Vi behöver många fler tank- och laddningsställen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det krävs en omfattande elektrifiering, en ökad biodrivmedelsanvändning för att klara transportsektorns klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt. Foto: TT

Annons

Svensk industri är mitt inne i en historisk omställning. I ett 20-tal nationella färdplaner för fossilfri konkurrenskraft visar de olika branscherna hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala och hur det kommer att stärka deras position på marknaden. Arbetet har också inletts att genomföra de färdplaner som tagits fram.

Regeringen har under hösten presenterat satsningar i syfte att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon, elvägar, fossilfritt flyg 2045, fordonsstrategisk forskning och kortade handläggningstider och stärkt tillsyn. Regeringen har nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en prognos för hur produktionskapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas öka med existerande och kommande styrmedel och om ytterligare styrmedel införs.

Annons

Annons

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 gör det tydligt att det krävs förändringar av rådande system och strukturer för att möta olika utmaningar, till exempel inom näringslivet, transport och energisystem.

Större och mer integrerade arbetsmarknadsregioner innebär ökat resande och transporter, vilket ofta medför en ökad klimat- och miljöpåverkan. Det finns därför behov att skapa bättre förutsättningar för fossilfria och energieffektiva personresor och godstransporter, särskilt inom regionala och interregionala stråk. Effektivare användning av transportinfrastruktur och fordon är viktigt inom befintlig och kommande infrastruktur.

Trafikverket har i sitt planeringsunderlag för den kommande nationella infrastrukturplanen lyfts fram att det krävs en omfattande elektrifiering, en ökad biodrivmedelsanvändning, i kombination med att vägtrafikökningen dämpas genom högre bränslepriser att för att klara transportsektorns klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt.

Handelskammaren i Stockholm har nyligen i en rapport redovisat att det finns cirka 125 000 laddbara fordon i Sverige och 10 000 publika laddpunkter.

Enligt rekommendationer från EU bör det finnas maximalt tio laddbara bilar per publik laddpunkt, vilket Sverige på nationell nivå nästan uppnår, medan varken Dalarna eller Gävleborg klarar av att uppnå det.

Annons

Samtliga prognoser understryker behovet av en kraftigt utbyggd infrastruktur. Enligt Handelskammarens medelprognos skulle det krävas att Sverige går från dagens 10 300 publika laddpunkter till ungefär 260 000 för att möta efterfrågan av antalet laddbilar år 2030 och vara i linje med EU:s rekommendationer. För Dalarna handlar det om cirka 8 600 och i Gävleborg 7 900 stycken.

Annons

Vid BiodrivMitts medlemsmöten under november har det framkommit att det tar lång tid att etablera tank- och laddningsställen. Inte sällan är hindren långa ledtider för att få fram beslut om byggrätt, bygglov och andra tillståndsbeslut.

För medlemmarna i BiodrivMitt är det viktigt att samverkan och samarbetet mellan kommunerna och mellan kommuner och näringslivet förstärks, för att snabba på etableringen av publika tank- och laddningsställen. Det leder till att fordonsägare som färdas på de större vägarna i våra två län tryggt kan välja de drivmedel och fordon som är bäst för klimat och miljö.

Styrelsen i BiodrivMitt

Claes Rosengren

ordförande

Lennart Sjögren

vice ordförande

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy