Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Vilseledande påstående om vindkraft

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Patrik Engströms påstående i en debattartikel (DD den 18 november) att vindkraft kan bromsa klimatkrisen är vilseledande. Forskarna Keith - Miller och Archer visar tvärtom att EU:s nya klimatlag och massiva satsning på havsbaserad vindkraft får mer destruktiv klimatpåverkan än motsvarande konsumtion av kol och gas redan i ett tioårsperspektiv.

Medborgarna har rätt att få veta sanningen genom prövning av vetenskapliga fakta, något som ska ledas av en parlamentarisk kommission med stöd av oberoende vetenskaplig expertis. Foto: TT

Industrianläggningar i Nordsjön (15.000), vid de danska kusterna (5.000) och svensk västkust, kommer att kyla fuktig havsluft så att den regnar i havet och är torr över land. Planerna på ett fossilfritt Sverige och minskade utsläpp av klimatgaser blir verkningslösa.

Annons

Annons

Landbaserade anläggningar höjer medeltemperaturen 0,3 grader och under sommarnätter höjs marktemperaturen 0,5-3,5 grader när de pressar varm luft mot marken och blockerar daggbildningen.

Tyska forskare bekräftar teorierna och ser vindkraften som en av orsakerna till torkan 2018.

30 procent av landets skogar är döda. Markvibrationerna komprimerar torvskikt i våtmarker och humusskikt. Oxidation av biologiskt bundet kol medför höga utsläpp av CO2, metan och NO2.

När mikroorganismer och mikrofauna störs, minskar tillväxt och återfångst av Koldioxid. WHO har underkänt mätvärdet dBA då det inte redovisar lågfrekvent ljud. Emission av pulserande infraljud (ohörbara luftstötar) har smygande medicinska, patologiska och psykologiska effekter vid långtidsexponering. Amerikansk studie visar höga nivåer över 90 kilometer.

Samma regler ska givetvis gälla i Sverige innan staten försöker dupera marginaliserade landsbygdskommuner och förstatliga vetorätten

Tyska specialistläkare sätter gränsen för hälsosam ljudtrycksnivå vid 60 dBZ eller 10 kilometer från ett enda verk. Forskaren Stephan Kaula varnar för att Tyskland kan komma att bebos av "irriterade, trötta och sjuka människor".

Delstaten Bayern i Tyskland har infört ett så kallat 10H-förbud som innebär att nya vindkraftverk ska placeras på tio gånger längre säkerhetsavstånd eller 2000-3.000 meter.

Annons

Samma regler ska givetvis gälla i Sverige innan staten försöker dupera marginaliserade landsbygdskommuner och förstatliga vetorätten.

Effekterna når nu också städer och centralorter. Tysklands Energiewende har kollapsat på grund av stark opinion och många överklaganden.

Annons

Svenska regeringens desperata planer på 100 terawattimmar, blir ett dukat bord.

Ett rimligt krav är att politiker som vill värna landsbygden följer den lagstiftning de själva inrättat.

-   Kap 2, 2-31 Miljöbalken, avseende kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik.

-   Kap 6 Miljöbalken. Miljöbedömningar. • 3 §. En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

-   Klimatlagen 2 §; Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som Punkt 4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

En nationell ödesfråga får inte friköpas genom statliga löften om att muta kommunerna med ersättning på medborgarnas bekostnad i form av ohälsa, intrång och privatekonomiska förluster. Uppdrag ska utformas av riksdag och regering och prövas i en demokratisk process. Medborgarna har rätt att få veta sanningen genom prövning av vetenskapliga fakta avseende effekter på folkhälsa, sjukvårdssystem, uppväxtmiljö, klimat, ekosystem, biodiversitet, turism och skogsnäring. Likaså dolda kostnader för kraftöverföring, energilagring och redovisning av alternativa lösningar.

Detta ska ledas av en parlamentarisk kommission med stöd av oberoende vetenskaplig expertis.

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte vindkraft-hylte.info

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan