Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Robert Sundberg: Högt stöd för ett mindre S

Statistiska centralbyråns partisympatimätning

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Annons

I den stora mätningen av väljarnas partisympatier som Statistiska centralbyrån, SCB, gör två gånger om året kan nästan alla hitta något positivt. I mätningen som publicerades onsdag 2 december har väl bara Liberalerna svårt att hitta något positivt.

Nyamko Sabunis parti får 3,0 procent, mot 3,3 för ett halvår sedan. Det är ännu lägre under riksdagens spärr på fyra procent. L har med stöd till S-ledda regeringen stött bort väljare till höger. Samtidigt är väljare till vänster tveksamma inför varaktigheten i L-stödet till Stefan Löfvens regering. Få vågar stödja L för då riskerar "fel" politisk sida att få stöd.

L har sedan valet tappat nästan hälften av väljarstödet, 2,6 procentenheter av 5,5. Två tredjedelar (1,8) har gått åt höger, till främst M (1,5) men även KD (0,3). Trots att det är samarbetet med S-ledda regeringen i januariavtalet som L fått kritik för har partiet tappat drygt en tredjedel av väljarförlusten till partier i avtalet, 0,5 till S och 0,3 till C.

Annons

Annons

S har tappat statistiskt signifikant sedan mätningen i maj, med 4,3 procentenheter till 29,4 procent. Men den nivån är över valresultatets 28,3 procent och högre än i andra mätningarna där S har runt 26 procent.

Sedan maj har S tappat mest, drygt en tredjedel av tappet på 4,9 procentenheter, till gruppen vet ej, 1,8 procentenhet. Det är ett mönster att S har en rörelse av väljare som går mellan partiet och att inte rösta, alltså vet ej. En fjärdedel av tappet, 1,2 procentenheter, går vardera till V och M.

Om S var förtroendeingivande i coronakrisen i våras, vilket gav ökat och högt stöd, riskerar partiet nu att ha mer diffus profil på många områden på grund av januariavtalet. Det har ju flera punkter med borgerlig framtoning som värnskattens avskaffande och förändringar gällande LAS och Arbetsförmedlingen.

Löfvens parti får nu även mer kritik vad avser coronabekämpningen än i våras. Med coronan i centrum igen så är sjukvårdsfrågor mer centrala och de trycker undan andra ämnen där S hävdar sig sämre, som om invandring och brott och straff.

V kan vara glada med en ökning på ett halvår från 8,2 procent till 9,3, som är statistiskt signifikant. Men i andra mätningar har V ännu högre stöd, mellan 10 och 11 procent. Både jämfört med i maj och sedan valet vinner V väljare från S. Ja, enbart från S sedan maj (1,2 procentenhet) och även från MP (0,4 procentenhet) sedan valet (sedan dess är vinsten från S 1,1 procentenhet).

V profilerade sig för en trygg arbetsrätt, LAS, för de anställda under hösten och kritik mot regeringen i den frågan. Det har nog bidragit till ökning för V, men ökningen är inte så stor. V har även bytt partiledare till Nooshi Dadgostar från kända och populära Jonas Sjöstedt. V har ökat, men kanske skulle ökat mer om Sjöstedt suttit kvar.

Annons

Annons

Det andra partiet i regeringen, MP, klarar sig över riksdagens spärr, 4,2 procent mot 4,1 i maj. Sedan valet har MP tappat väljare både till S och V, 0,4 procentenheter i båda fallen. Sedan maj har MP inga nettoflöden av väljare mot andra partier.

C har ökat statistiskt signifikant sedan i maj, med 1,6 procentenhet till 7,6. Det är positivt för C. Detta även om nivån är under valresultatets 8,6 och under en del andra mätningars resultat, exempelvis Ipsos i november på 9 procent. Sedan valet har C tappat till S och M, i båda fallen (netto) 0,5 procentenhet, och vunnit från L, 0,3 procentenhet. Sedan maj har Annie Lööfs parti dock vunnit 0,7 procentenhet från S.

KD-ledaren Ebba Busch hade under hösten en hård kritik mot S-ledda regeringen om coronan och dess dödsfall särskilt bland äldre. Men det verkar inte ha gett utdelning bland väljarna.

M ökar statistiskt signifikant från 20,1 procent i maj till 22,1. Tre fjärdedelar av ökningen för Ulf Kristerssons parti sedan valet på 3,4 procentenheter kommer dock från andra borgerliga partier, främst L med 1,5, men även 0,6 från KD och 0,5 från C. Knappt en fjärdedel, 0,8 procentenheter, kommer från S. Och det verkar ha kommit senaste halvåret då nettoströmmen av väljare till M är 1,2 procentenhet från S. Det är ändå främst från andra borgerliga partier som ökningen för M kommit.

SD har bara 0,5 procentenhet mer nu än i maj, 17,6 procent. Det är nästan samma som valresultatet. Det högre stöd som Jimmie Åkessons parti har i flera andra mätningar på 20 procent erhålls inte i SCB. Sedan maj har SD inga nettoflöden alls med andra partier. Sedan valet har SD 0,4 procentenheter från S.

Annons

Annons

KD tappar statistiskt signifikant jämfört med i maj, med 1,0 procentenhet till 5,4 procent. Det är under valresultatets 6,3 procent. Sedan valet har KD netto vunnit 0,3 procentenheter från L, men tappat 0,6 till M. Det senare verkar ha skett sista halvåret, för sedan maj har KD tappat 0,5 procentenheter till M.

KD-ledaren Ebba Busch hade under hösten en hård kritik mot S-ledda regeringen om coronan och dess dödsfall särskilt bland äldre. Men det verkar inte ha gett utdelning bland väljarna. KD har tvärt om minskat under den tidsperioden.

Annons

Annons

Till toppen av sidan