Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Debatt: En utrotning pågår

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

För 60 miljoner år sedan slog en asteroid ut dinosaurierna. Det var det femte massutdöendet i jordens historia. Just nu upplever vi det sjätte, och den här gången är det vi människor som är asteroiden.

Trots att vargen är en starkt utrotningshotad art i Sverige jagas den nu på en jakt initierad och uppstyrd av våra beslutsfattande myndigheter. Foto: arkiv

Vi förstör arternas livsmiljöer. Vi förföljer och jagar dem och släpper ut främmande arter. Vi förändrar klimatet. Upp till en miljon arter kan vara hotade i världen. Något många svenskar förskräcks och förfasas över. Vad många inte reflekterar över i sammanhanget är att det just nu pågår licensjakt på varg i Sverige.

Annons

Trots att vargen är en starkt utrotningshotad art i Sverige jagas den nu på en jakt initierad och uppstyrd av våra beslutsfattande myndigheter. Detta är något som knappt lyfts i media eller bland gemene man. Den inhemska jakten på varg är således en stark bidragande orsak till den sjätte massutrotningen. Förstår eller vill våra myndigheter inte se det faktiska sambandet i det? Anledningen till att vargen klassas som starkt utrotningshotad definieras i Rödlistan 2020 så här; "Det svåraste hotet utgörs av bristande acceptans hos delar av befolkningen. Vargen har tidigare varit förföljd främst på grund av vargens angrepp på ren och andra tamdjur. Andra mera diffusa hot finns, till exempel rädsla. Det enskilt största konfliktområdet är att jakthundar dödas av varg, vilket hänger samman med en omfattande användning av löshund vid jakt. Den illegala jakten efter varg utgör ett allvarligt hot i hela dess utbredningsområde".

Annons

I samband med att den femte vargen sköts under licensjakten i reviret Stora Bör i Värmlands län meddelade så jägarna att de sett spår efter ytterligare två vargar. Tilldelningen gäller jakt på ytterligare en varg och stämmer uppgifterna om fler vargar så överväger Jägareförbundet att ansöka hos länsstyrelsen i Värmland om extra tilldelning.

Maria Falkevik, rovdjurshandläggare hos länsstyrelsen Värmland säger då till SVT att länsstyrelsen sagt, redan innan jakten drog igång, att det står i jaktbeslutet att om det finns det fler eller färre än sex vargar i jaktområdet så ska man kontakta de så görs en bedömning av vad det rör sig om. Samt att det i så fall inte skulle vara första gången en utökning av licensjakt görs.

Jaktbeslutet säger dock att länsstyrelsens strategi är att utplåna hela familjegrupper, istället för många individer i spridda revir

Annons

Det är en utsaga av henne under pågående jakt som ger utrymme för tolkningen att länsstyrelsen är öppen för att öka tilldelningen. Men i jaktbeslutet står ordagrant: "Om det framkommer att jaktområdet som utpekats av Länsstyrelsen innehåller fler eller färre vargar än som får fällas enligt detta beslut ska jaktledarna inom jaktområdet kontakta länsstyrelsen." Inget om att det då per automatik skulle finns en dörr öppen för att skjuta fler vargar. Jaktbeslutet säger dock att länsstyrelsens strategi är att utplåna hela familjegrupper, istället för många individer i spridda revir. Men de är också tydliga med att Stora Bör reviret gränsar till fem andra revir och att det är av största vikt att ”rätt” vargar skjuts.

Annons

Naturvårdsverket, den svenska myndighet som ansvarar för jakt, har delegerat rätten till beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna med krav om att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda och som sen också måste följas. En av dessa förutsättningar är att länsstyrelsernas beslut om licensjakt ska utgå från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla i länet. Med andra ord är licensjakt på varg inte en jaktform som andra aktörer ska ansöka eller begära tilldelning om eller utökning av, utan det är och ska vara ett myndighetsbeslut grundat på gynnsam bevarandestatus och utlysas i god tid innan jakt.

Revolution Rov anser därför å det bestämdaste, att som statlig myndighet bör länsstyrelsen ta kommandot över sina beslut och därmed trovärdigheten över sin kompetens i frågor kring antalet vargar som ska skjutas. De ska inte låta sig påverkas av en enkelriktad intressegrupp som jägareförbundet, vars ordförande Torbjörn Larsson till och med gått ut offentligt och pläderat att utan Svenska Jägareförbundet skulle jägarna aldrig haft möjlighet att skjuta de vargar som attackerar jakthundar, eller ens licensjakt på varg över huvud taget. Han menar också på, att om Jägareförbundet inte i stort sett dagligen hade jobbat från saltstenarna i den svenska skogen till EU-politikerna i Bryssel, hade det varit ännu värre. Han sticker inte under stol med att deras mål är känt, max 150 vargar i vårt land med en lokal förankring där jägarna ska få vara med och besluta. Ordagrant kräver han och den förening han företräder en vargförvaltning som håller så få vargar som möjligt.

Så Jägareförbundets ståndpunkt i vargfrågan är definitivt inte gynnsam bevarande status, viltvård eller biologisk mångfald.

Frågan är vart står länsstyrelsen i Värmland i frågan?

Revolution Rov

Annons

Annons

Till toppen av sidan