Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Robert Sundberg: Olika vägval i Norden

Skandinaviska länders agerande

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Tre av de skandinaviska ländernas flaggor: den norska, svenska och danska. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix / TT.

Annons

Varför är inte Skandinavien ett land? Norden har ju varit det en gång, den period som kallas Kalmarunionen och varade i över hundra år, 1397 till 1523.

Språken är ju rätt så lika. I alla fall kan de i Norge och Danmark ganska bra förstå svenska. Och svenska är ju ett språk i Finland jämte finska.

Danmark, Norge och Finland blev indragna i andra världskriget, de blev anfallna. Sverige kom att stå utanför kriget och var neutralt. Det var Danmark och Norge också i första världskriget. Men den linjen fungerade inte i nästa världskrig.

Finland var en del av Ryssland i början av första världskriget och med i det indirekt. När storfurstendömet Finland blev ett självständigt land i första världskrigets slut följde ett inbördeskrig.

Annons

Efter andra världskriget försökte Danmark, Norge och Sverige bilda en försvarsunion. Men det blev inget av det. Norge gick med i det av USA ledda Nato och även Danmark gick med. Island, som blev ett eget land i slutet av andra världskriget, gick också med.

Annons

Sverige kom att stå utanför Nato och hade länge den utrikes- och säkerhetspolitiska deklarationen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Sedan 1992 har den luckrats upp och nu är Sverige i en rad avtal med andra länder gällande militärt samarbete men inte med i Nato.

Under några årtionden på 1950- och 60-talen och ännu på 70-talet kunde Sverige backa upp sin alliansfrihet med ett starkt försvar. Armén var stor. Marinen blev stegvis mindre men var modern särskilt gällande ubåtarna. Ett tag hade Sverige ett av världens största flygvapen. Efter kalla krigets slut nedrustade Sverige, särskilt armén. Finland, som enligt fredsavtal med Sovjetunionen var tvunget att vara alliansfritt och neutralt efter andra världskriget, minskade inte sin armé på samma sätt. Olika militära vägval.

När Storbritannien var på väg att gå med i EG, som EU hette på 70-talet, kom Danmark att inrikta sig på det också. Efter en folkomröstning gick Danmark med. Norge folkomröstade också, men det blev nej. 1994 var det dags igen. Folkomröstningar om EG-medlemskap hölls i Finland, Sverige och Norge. Det blev ja i de två förra men nej i det senare landet. Olika vägval igen. Tilläggas kan att Finland gick med i EMU, men inte Sverige. Och Danmarks valuta är bunden till eurons värde ganska nära men inte helt.

Tre av de fyra större nordiska länderna bildade ett gemensamt flygbolag, SAS, efter andra världskriget. Finland blev dock inte med i det samarbetet.

Annons

De partipolitiska systemen är ganska lika i de nordiska länderna. Det är ett socialdemokratiskt parti som varit centralt i runt 100 år. Och det har varit något eller några partier till vänster om det. Och så har det varit borgerliga partier med rötter i dels konservatismen, dels liberalismen, dels lantbruket.

Annons

I början av 70-talet uppstod högerpopulistiska partier i Finland, Danmark och Norge, men inte i Sverige. I de tre förra hade borgerliga partier regerat ensamma på 60-talet, vilket inte skett i Sverige sedan 1930-talet. Utrymme för högerpopulistiskt parti fanns inte i Sverige så länge inte de traditionella borgerliga partierna prövats som regeringspartier.

Trots likheten i partier har länderna olika tradition gällande regeringar. I Finland är det majoritetsregering. Vilka partier som helst kan regera tillsammans. De låsningar som finns i Sverige, att inte kunna regera med vissa andra partier, finns inte i Finland.

Och så finns de olika strategierna rörande bekämpningen av coronaviruset där Sverige (hittills) valt att inte stänga ned samhället lika omfattande som har skett i de nordiska grannländerna.

I Norge och Danmark kan minoritetsregeringar bildas men de samarbetar med andra partier, både till vänster och höger om sig. Låsningar som i Sverige, som leder till långtgående avtal (januariavtalet) med endast vissa partier för en (socialdemokratisk) regering, finns inte i Danmark.

Och alkoholpolitik? I Danmark säljs alkoholvaror i matvarubutiker, med vissa åldersgränser. I de andra fyra nordiska länderna säljs alkoholvaror i särskilda butiker av det slag som Systembolaget i Sverige är.

Annons

Och så finns de olika strategierna rörande bekämpningen av coronavirusets pandemi där Sverige (hittills) valt att inte stänga ned samhället lika omfattande som har skett i de nordiska grannländerna.

Annons

Man kan fundera över om det största landets strategi hade gällt, eller de övrigas, i Norden om det varit ett land? I Sverige har myndigheter stor frihet medan styrningen, av ministrar, är större i de andra länderna. I de andra nordiska länderna än Sverige ingrep regeringarna tidigt och stängde mer av samhällena (rätt eller fel, så var det). Även i Sverige kan regering och riksdag ibland styra mer och i så fall minskar myndigheters frihet.

De nordiska länderna har trots många likheter ofta ganska svårt att göra på samma sätt som varandra på en rad samhällsområden, som om försvar, europeiskt samarbete, EMU/euro, flygbolag, regeringsbildning, alkoholpolitik och nu coronavirusets bekämpning.

Annons

Annons

Till toppen av sidan