Annons

Annons

Annons

Planerar vindkraftspark i Galmsjömyran

Insändare
Insändare: Vi är djupt oroade över vindkraftsplanerna

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi är djupt oroade och vädjar till beslutsfattare och oppositionen att ordentligt sätta sig in i vad som sker. Fäbodsjön är ett stilla och lugnt område i skogarna utanför Storvik. Vi och våra grannar har varit här sedan 60-talet. Vi ror båt, badar och njuter av solnedgången över sjön. Vi åker pulka och skidor på isen. Vi njuter av stjärnklara kvällar utan ljusföroreningar från staden.

Insändarskribenterna vädjar till beslutsfattare och oppositionen att ordentligt sätta sig in i vad som sker vid Galmsjömyran. Foto: TT

Vår boendemiljö ses som en lämplig miljö för världens högsta vindkraftverk. Hela 40 vindkraftverk, som är 280 meter höga. Höjden överstiger vida beprövade höjder. Galmsjömyran är tänkt att förse Microsoft med el och är lokaliserat utanför såväl riksintresseområden som anses lämpliga för vindkraft som föreslagna områden i Sandvikens översiktsplan och gränsar till Ovansjö Ekopark.

Annons

Annons

Intilliggande områden har använts som rekreationsområden under alla år. Svamp-, bärplockning, jakt och fiske i ett område med nyckelbiotoper och friska sjöar och vattendrag. Oro finns för stor påverkan på fåglar och djur i och omkring området, som i decennier varit rikt på särskilt skyddsvärda djur och fågelarter.

En boendemiljö borde inte ses som lämplig för uppförandet av 40 stycken rekordhöga vindkraftverk

Det föreligger stor risk för grundvattennivån och att vattnet kontamineras för vårt område och hela vägen ner till Sandviken. Projektområdet inrymmer flera sjöar med god ekologisk status, som enligt lag inte får förstöras. Kommunens VA-plan pekar ut vårt område som ett bevakningsområde, vilket pekar på att det ses som attraktivt för boende. En boendemiljö borde inte ses som lämplig för uppförandet av 40 stycken rekordhöga vindkraftverk.

Det planeras för en bergtäkt med uttag av 450 000 ton bergmaterial med en sedimentationsdamm i ett område med sumpmarker.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, rekommenderar att sådant görs på ett sätt som minimerar kontakt med grundvattenförande avlagringar, samt att hänsyn tas till allmänna och enskilda vattentäkter.

Vi är många som nyligen anpassat och byggt om våra avlopp i linje med kommunens strävan att bevara och skydda det vatten som är i området. Vi ser ytterligare risker i att schaktmaskiner frigör radioaktivitet från nedfallet från Tjernobyl, att microplaster frigörs från kraftverksbladen och att brand och oljeläckage ska ske.

Annons

Byggtid efterföljt av drift, kommer att innebära betydande buller i ett annars tyst område. Naturvårdsverket säger att vindkraftverk inte bör byggas i lägen där de hotar höga natur- eller miljövärden. I första hand bör redan exploaterade eller bullerstörda områden användas, som utefter vägar eller vid industriområden. En grundläggande förutsättning vid lokalisering av vindkraftsparker är att verksamheten ska anpassas så att den påverkar närboende i så liten utsträckning som möjligt.

Annons

Studier pekar på att symtom orsakade av infraljud från vindkraftverk minskar först efter 15 kilometer från verken. Avståndet från vindkraftsparken till mitten av Fäbodsjön är mindre än tre kilometer.

Blixtljus och topplanternor förstör den mörka natthimlen. Sänkta fastighetsvärden på grund av otrevnad, estetisk störning, förfulning och osäljbara fastigheter blir en ytterligare effekt.

Samrådshandlingen för Galmsjömyran innehåller allvarliga brister på flera plan och kan inte ses som ett tillförlitligt underlag. Vi kritiserar att vår natur och vår hälsa säljs ut till kommersiella krafter för att agera testbänk för obeprövad teknik.

Gå med i facebookgruppen ”Nej till Vindkraft på Galmsjömyran” och hjälp oss att sprida information så att vi kan behålla vår vackra natur för våra barn.

Fam Israelsson Midsommarvägen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan