Annons

Annons

Annons

Planerar vindkraftspark i Galmsjömyran

Insändare
Insändare/Galmsjömyran: Sveaskog är helt frånvarande

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sveaskog upplåter den skogsmark där 40 gigantiska (280 meter höga) vindkraftverk skall uppföras på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommun.

Paris har ett Eiffeltorn. Galmsjömyran har 40! Illustration: Lars Kallberg

Sveaskog är stolta över sin FSC-certifiering som är en slags KRAV-märkning för skogsägare och hänvisar till denna på sin hemsida.

Annons

Markägare som är certifierade enligt FSC måste följa en mängd regler och krav som specificeras i dokumentet "FSC-standard för skogsbruk i Sverige". Här finns mycket vackra formuleringar om naturvård, biotopskydd och social hänsyn. Studera gärna FSC:s hemsida.

Inga skogsägare, bosatta eller sommarstugeägare har på något sätt informerats eller kontaktats av Sveaskog!

Annons

I FSC-standarden finns mycket tydliga regler och krav som en markägare skall följa om certifierad skogsmark skall nyttjas till vindkraft.

Under punkt 6.9.2 specificeras bland annat:

"Markägaren skall öppet redovisa vindområden och projekteringsområden samt vem som är kontrakterad vindkraftsprojektör."

Detta skall annonseras via lokala media, e-post eller SMS.

• "Innan projektering av ett vindområde påbörjas ska det vara möjligt för berörda intressenter att lämna synpunkter till markägaren."

• "I samband med att projekteringen inleds ska markägaren erbjuda lokala berörda intressenter ett fysiskt möte".

• "Projektering får inledas tidigast tre månader efter nya vindområden redovisats".

Sveaskog har varit totalt frånvarande och osynlig innan Njordr satte ingång med sin projektering. Inga skogsägare, bosatta eller sommarstugeägare har på något sätt informerats eller kontaktats av Sveaskog! Det kan liknas med att ett företag som stänger en arbetsplats utan MBL-förhandling! Många är berörda. Många har inte tillgång till Internet och kan inte ta del av allt som händer kring Galmsjömyran.

Annons

Slutsatsen blir:

• Sveaskog måste omedelbart avbryta projektet Galmsjömyran.

• Sveaskog måste snarast annullera överenskommelser med enmansbolaget Njordr.

• FSC bör snarast analysera och ifrågasätta Sveaskogs FSC-certifiering. Sveaskogs underlåtenhet att följa FSC regler kanske också gäller andra vindkraftsprojekt i Sverige där Sveaskog är markägare?

Lars Kallberg, Lumsheden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan