Annons

Annons

Annons

Planerar vindkraftspark i Galmsjömyran

Insändare
Insändare/Galmsjömyran: Är vårt samhällskontrakt i fara?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tiden har människorna runt den projekterade vindkraftsanläggningen Galmsjömyran oroats över hur denna etablering kommer att förändra livsmiljön. De fyrtio, 280 meter höga, vindkraftverken kommer att ständigt höras, synas och avge skuggeffekter vida kring.

Det är självklart att sådana omställningar som en etablering av en vindkraftsanläggning ska hanteras på ett demokratiskt sätt. Annars är hela samhällskontraktet mellan individ och samhälle i gungning! Foto: arkiv

Naturen kommer att förändras till det sämre. Fastighetspriserna kommer att sjunka. De som söker sig till ett boende på landet eftersträvar just det som nu kanske kommer att berövas oss, nämligen tystnaden, naturupplevelsen och lugnet på landet. Ingen som söker lugn och ro, vill väl ha sådana vidunder utanför husknuten.

Annons

Ingen som söker lugn och ro, vill väl ha sådana vidunder utanför husknuten

Annons

Hur kan det komma sig att detta får ske? Vilket litet bolag som helst kan söka en markyta och söka tillstånd att sätta upp vindkraftverk på. De tittar på kartor över Sverige och letar reda på områden, som inte är skyddade på något sätt. Sedan sätter de igång processen, som blir lång och osäker. Både för vindkraftsbolagen, kommunerna, länsstyrelserna och alla enskilda människor som drabbas. Kommunpolitikerna samlar in fakta och lyssnar in opinionen samt bildar sig en uppfattning om projektet. De olika partierna i kommunfullmäktige vill säkert förankra sina beslut hos kommuninvånarna, men rikspartiernas ståndpunkt inverkar kanske också på deras beslut.

Kommunen kan lägga in sitt veto mot projektet när de vill.

Regeringen vill nu helst ta bort kommunernas vetorätt eller åtminstone begränsa tiden när kommunen kan använda sig av den. Kommunerna har till viss del utarbetat översiktsplaner på var vindkraftverk kan tänkas vara placerade i framtiden. Det är ofta vaga och osäkra planer. Det innebär att i nuläget kan bolag ansöka om etableringar även på områden som inte är planlagda för vindkraft.

Det bör utföras detaljerade planer över vindkraftsområden. Innan dess bör alla boende i kommunen ha möjlighet att diskutera ämnet varpå kommunfullmäktige tar beslut i frågan. När man väl har beslutat vilka områden som kan vara intressanta för vindkraft, kan människor som bor i närheten anpassa sig efter detta och ha kontroll över sin situation. Först därefter kan man låta bolag få möjlighet att ansöka om tillstånd för en vindkraftsetablering.

Vindkraftsetableringar innebär omfattande förändringar för kommunerna och alla dess invånare. Det är självklart att sådana omställningar för individerna ska hanteras på ett demokratiskt sätt. Annars är hela samhällskontraktet mellan individ och samhälle i gungning!

Ingrid Kallberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan