Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Vi vill ha ett samhälle där ingen människa ska behöva omkomma hemma i en brand"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sedan 2009 har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) haft en nationell strategi för stärkt brandskydd med en nollvision som innebär att ingen människa i Sverige ska behöva dö i sitt hem till följd av brand. Trots det dör ungefär 80 personer i sina hem till följd av brand varje år. Hur ska vi kunna ändra på det?

"Kommunerna har ett viktigt ansvar för att alla – inklusive äldre, ensamma och riskutsatta - ska kunna bo tryggt i sina hem, skriver debattörerna i sitt inlägg.

Bild: TT Nyhetsbyrån

Bland de som omkommer är äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer överrepresenterade. Allt fler äldre bor och vårdas hemma, något som upplevs som tryggt och bekvämt, inte minst av individen i fråga. Något som dock ofta förbises vid exempelvis biståndsbedömning är brandskyddet och den enskildes (o)förmåga att larma, släcka och/eller sätta sig i säkerhet vid en brand. Det kan få förödande konsekvenser.

Annons

Annons

MSB och Socialstyrelsen lanserar nu ett utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga dödsbränder. Med ett arbete som systematiskt stärker skyddet hos de allra mest utsatta vid bostadsbränder kan många liv räddas.

Stödet är anpassat för beslutsfattare i kommuner och särskilt de handläggare och utförare som arbetar för och hos riskgrupperna. Materialet som lanseras är ett omfattande material, bland annat med en reviderad vägledning, en webbutbildning och bedömningsstöd som ska medvetandegöra problematiken och ge ett stöd i utbildning av personal.

MSB och Socialstyrelsen lanserar nu ett utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga dödsbränder.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med stärkt brandskydd och där är samarbetet inom kommunen mellan olika förvaltningar är en viktig framgångsfaktor.

Vi på Brandskyddsföreningen vet att det går att rädda många liv med rätt åtgärder och att åtgärderna inte alltid och inte nödvändigtvis behöver vara särskilt svåra eller kosta stora summor. Vi arbetar för ett brandsäkrare Sverige – för alla. Vi vill ha ett samhälle där ingen människa ska behöva omkomma hemma i en brand. Kommunerna har ett viktigt ansvar för att alla – inklusive äldre, ensamma och riskutsatta - ska kunna bo tryggt i sina hem. Därför vill vi att alla kommuner ska kunna erbjuda ett brandskydd i hemmet som är anpassat efter individens behov.

Annons

Anna Sellin, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Västernorrland, Bengt Nilsson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Norrbotten, Elisabeth Myregrund, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Dalarna, Håkan Olsen, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Jämtland, Jan-Erik Tresö, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Västernorrland, Lars Tapani, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Västerbotten, Magnus Rudberg, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Västernorrland, Torbjörn Wannqvist, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan