Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Debatt: Skrämmande medfödda defekter hos varg

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Efter vinterns licensjakter fortsätter den ena skyddsjakten efter den andra. Ökad förekomst av nedärvda defekter så som kryptorkism är att vänta i populationer som är för små och isolerade genetiskt så som den svenska vargstammen är.

Senaste protokollet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om de dödade vargarna visar att de har dessa och andra missbildningar. Detta innebär att vargstammen lider av inavelsdepression. Det borde vara alarmerande för ansvariga myndigheter. Man behöver inte vara expert för att förstå problemet. Det är oetiskt att människan trots sina vetenskapliga kunskaper orsakar genetisk utarmning och defekter som dessutom kan vara plågsamma för vargen.

Annons

Annons

Det är oetiskt att människan trots sina vetenskapliga kunskaper orsakar genetisk utarmning och defekter som dessutom kan vara plågsamma för vargen

Vi har ett ansvar för att bibehålla en frisk vargstam för framtiden. Hur ska det göras?

När vi vet att de defekter som nu påvisas av SVA inom populationen kommer från inavel, är det än mer viktigt att ge utrymme för nykomna migranter och att dessa totalfredas i ett flertal år, så att deras avkommor får en naturlig chans att reproducera sig.

Risken finns dock att hanar inte stannar utan vandrar tillbaka dit de kom ifrån, därför är det av vikt att låta tikarna vara kvar i sina revir. Vargarna som invandrar genom renbetesområdet med friska gener österifrån måste få särskilt skydd.

Det behövs omfattande inflöde av individer som framgångsvist sprider sina gener i populationen. Foto: TT

I stället har ett flertal skjutits genom skydds- och licensjakter vilket allvarligt försvårat det genetiska utbytet från den nordvästra ryska populationen och är katastrofalt då minst 3 – 5 par vargar av finsk eller ryskhärstamning måste få kunna etablera sig.

Om varje migrant har svårt att ta sig genom renbetesområdet utan att riskera bli skyddsjagade eller illegalt dödade behöver man i stället låta vargstammen öka till minst ett tusental på den norsk/svenska halvön för att förhindra ytterligare genetisk utarmning och inavel. Detta scenario skulle få ännu större problem med acceptansen hos en liten men högljudd vargnegativ intressegrupp.

Annons

En frisk vargstam på 500 genetiskt effektiva individer är ett vetenskapligt grundat gränsvärde för artbevarande. Denna siffra betyder ett flerdubbelt större faktiskt antal vargar. Sverige behöver genetiskt utbyte om vargstammen ska överleva utan genetisk utarmning och missbildningar. Inflödet av genetiskt material (utbytet över den Fennoskandiska halvön) har varit för lågt under lång tid. Det behövs omfattande inflöde av individer som framgångsvist sprider sina gener i populationen. Resultat av forskning visar också att jakt på våra vargar kan försämra det genetiska läget. Ett utbyte av 12-20 verkliga individer per år är en nödvändighet. Nuvarande politiskt satta gränsnivån kring 300 vargar är för låg - det blir en för liten genetisk effektiv population för att beståndet ska vara livskraftigt.

Annons

Artens skydd enligt Art- och habitatdirektivet måste upprätthållas och inte åsidosättas av undantag som Sverige upprepat gör

Sträng övervakning av migranter behövs. Artens skydd enligt Art- och habitatdirektivet måste upprätthållas och inte åsidosättas av undantag som Sverige upprepat gör.

Så här säger forskningen: Den Fennoskandiska vargpopulationen är inte långsiktigt livskraftig.

Genetiska bidrag från delar av nordvästra Ryssland kan förbättra situationen men för det krävs omfattande inflöde av genetiskt material och framför allt med ett markant ökat genetiskt utbyte på den Fennoskandiska halvön. (Norge, Sverige, Finland, Kolahalvön, Karelen) Norge och Sverige kan inte ensamma bära upp en livskraftig vargstam.

Annons

Det behövs omfattande inflöde av individer som framgångsvist sprider sina gener i populationen. Resultat av forskning visar även på att jakt på varg kan försämra det genetiska läget. Ett utbyte av 12-20 verkliga individer per år en nödvändighet.  Källa: Linda Laikre.

Slutligen, alla beviljade vargjakter beviljade av Sveriges myndigheter har förvärrat vargstammens genetiska problem.

Kim Aronsson

Regionansvarig Värmland, Svenska Rovdjursföreningen

Kim Aronsson, regionansvarig Värmland, Svenska Rovdjursföreningen. Foto: privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan