Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Skogsnäringens självgodhet förhindrar en konstruktiv dialog

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Nuvarande skogspraxis hotar svenskarnas natur och samernas existens och i förlängningen kanske också själva skogsindustrin.

Vi anklagar Sveriges regering och politiker för att gravt åsidosätta det svenska folkets önskan om ett anständigt skogsbruk.

Vi anklagar Skogsindustrikomplexet för att använda skogsbruksmetoder som förstör det svenska skogslandskapet. Det är en näring som i sin marknadsföring allvarligt för det svenska folket bakom ljuset.

Vi kräver att regeringen omedelbart vidtar åtgärder samt lägger ett moratorium på Sveaskogs avverkningar i skogar med höga biologiska värden samt är viktiga för renbete.

Till vänster; en mycket vacker gammal skog med 140-åriga tallar... Till höger; samma träd, ett och ett halvt år senare efter avverkning. Foto: Peter Lindgren/Proselva.

Annons

Annons

"Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna." Så inledde Sven Lindqvist boken Utrota varenda jävel, 1992.

Industrin och skogsbruket har idag kunskapen och det är dags att omsätta den kunskapen i praktisk handling. Men svenska folket har den inte och kommer att förfäras när de får veta sanningen. "Jag gick på myten om de svenska skogarna. Det är virkesåkrar vi ser", säger Stefan Sundström i Aftonbladet i februari i år.

I januari i år kom filmen "More of everything" där välrenommerade forskare motbevisar förespråkare för dagens dåliga skogsbruksmetoder, på punkt efter punkt.

Reaktionen på filmen, som har spritts internationellt har från skogsindustrierna sida den 26 januari bemötts med ord som: "… en gemensam aktion som är ett frontalangrepp på den svenska skogsnäringen. … Överlag bygger mycket av statistiken i filmen på data långt före dagens skogspolitik med likställda mål för miljö och produktion."

Man glömmer att säga att endast ett miljömål av 16 nås.

En av talespersonerna Mary S Booth förlöjligas i en text skriven av Kjell Andersson i Bioenergitidningen; "Mary S Booth och de svenska miljöorganisationer som producerat More of everything tror att mer biobaserade material, produkter och energi från skogen kommer att ge större utsläpp av koldioxid och skada klimatet. Mary S Booth …. tror dessutom att en bioekonomisatsning kommer att ge omfattande luftföroreningar".

IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin och KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, har inbjudits att ta upp filmen till debatt. Båda instanserna har avböjt.

Annons

Sanningen är att svensk skogsindustri, som därtill är kraftigt subventionerad, släpper totalt ut cirka 82 miljoner ton koldioxid per år. Hela Sveriges övriga utsläpp inklusive alla transporter, värmeverk med mera, släpper ut cirka 60 miljoner ton koldioxid. Det gäller hela Sverige, alltså!

Annons

500 internationellt erkända forskare har nyligen föreslagit både USA och EU att ta bort biobränsle som grön energi.

Debattörerna anklagar Sveriges regering och politiker för att gravt åsidosätta det svenska folkets önskan om ett anständigt skogsbruk. Foto: Peter Lindgren/Proselva

I SVT, Rapport den 24 februari 2021 säger Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen: "Skogsbruket är ju oerhört viktigt för Sverige och skogarna i Sverige är i sämre skick än man tidigare trott så även Sverige måste anpassa sitt skogsbruk till de stigande temperaturerna. Man behöver ha olika trädslag och värna den biologiska mångfalden."

Nyligen kom ytterligare en film: Om skogen. Den får lysande recensioner i press och TV. Den beskriver lågmält med hjälp av kunniga experter hur förskräckligt det verkligen ser ut i skogarna och hur dagens skogsbruksmetoder förstör.

Men allt fler börjar inse vad som håller på att hända – att det går åt ”pipsvängen” med våra sista skogar och vår natur

Det bedrivs en "samordnad kampanj mot skogsbruket" hävdar professor Tomas Lundmark, SLU. Sanningen är i själva verket att det är Tomas Lundmark som deltar i en samordnad kampanj mot ett vettigare skogsbruk.

Men allt fler börjar inse vad som håller på att hända – att det går åt "pipsvängen" med våra sista skogar och vår natur.

Annons

"Skogsindustrin styrde vår forskning” säger Erik Westholm, som hoppade av Sveriges största skogsforskningsprogram Future Forests, som finansierades av staten och skogsnäringen. Skogsnäringen undviker också att gå i svaromål i publika media – man föredrar att tala direkt till politikerna. Altinget 16 mars 2021: Skogsindustrierna: "Alla arter kan fortleva i skogen. …. Vår ledstjärna är sedan länge att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet och det har lett till goda resultat." En ledstjärna vi inte kan se ens i fjärran.

Annons

Detta påstår alltså Skogsindustrierna trots att en enad forskarvärld påstår motsatsen. Skogsbrukets självgodhet riskerar dess existens.

Företaget Facit kunde inte gå omkull. Tjernobyl kunde inte inträffa. Sveriges skogsindustri kommer att förbli stark?

Det tragiska är att inte ett enda skogsbolag har haft en företagsledning som har insett de enastående möjligheter som ryms inom ramen för att förvalta och utveckla svensk skog och natur, fast på ett annorlunda sätt – ekologiskt och naturnära: Att åter bli internationella föregångare.

Det är klart bevisat att skogsbrukets nuvarande brukningsmetoder påverkar klimatet negativt, förstör biologisk mångfald, trasar sönder skogslandskapet, skadar vattenbalansen och kanske än viktigare, bidrar till att samernas rennäring allvarligt skadas. Det sistnämnda hotar samernas existens. Här är förutom statliga Sveaskog, svenska kyrkan och Norra Skog, med flera de stora syndarna. Detta trots högstämda deklarationer och standarder från Forest Stewardship Council (FSC-certifiering) och UNDRIP, The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (antogs av Generalförsamlingen 13 september 2007), som ger samerna rätt att kontrollera sina traditionella marker, inklusive de naturresurser som finns där.

Annons

Vi kan bedriva ett vettigt naturnära skogsbruk och många, framför allt enskilda skogsägare gör det. På grund av de metoder skogsbolag, skogsägarföreningar, svenska kyrkan, med flera använder skadas skogsbrukares anseende. Skogsnäringens rykte har nått en bottennivå i Sverige och snart internationellt. Det vore tragiskt om det blir marknaden och internationella påbud som tvingar svensk skogsindustri till reträtt, när så många kloka röster redan höjts för en reformation.

David Henry Thoreau, Elin Wägner, Rachel Carson, David Attenborough och Greta Thunberg har alla tydligt påtalat vikten av att vårda naturen. Det gör inte företrädarna för dagens svenska skogsbruk.

Annons

Tiden har snart runnit ut – våra omistliga sista skogar är på väg att försvinna - för alltid.

Peter Lindgren

Jägmästare och tidigare anställd vid Skogsstyrelsen, SkogForsk, Jonsereds krandivision, FAO i Costa Rica, utredare av avverkning i tropiska regnskogar för ITTO, International Tropical Timber Organisation, Skoglig utvecklingsexpert för Swedforest i Indien, på uppdrag av SkogForsk sekreterare i Det Naturliga Stegets konsensusdokument om svensk skogsbruk På skogens villkor. Under de senaste 25 åren verksam som ledarskaps- och organisationskonsult inom framför allt skog och skogsindustri samt verkstadsindustri i Sverige och internationellt.

Agneta Blomqvist

Författare och naturdebattör

Peter Lindgren.

Agneta Blomqvist.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy