Annons

Annons

Annons

Annons

Mora

Läsartext
Karl Lärka – en utställning om dåtid och nutid

Nu kan man se ett trettiotal vackra porträtt i Solleröns sockenhus. De ingår nämligen i utställningen som går under namnet Drömmen om Karl Lärka.

Detta är en läsartext.

Fotografen Luc Pages bredvid Anna Böhlmark, född på Sollerön och släkt med Karl Lärka. Foto: Luc Pages

Bild: Privat

Annons

Då fotografen Luc Pages gästade Sollerön under våren 2020 fick han en idé: att föra vidare arvet från Karl Lärka med att i modern tappning dokumentera folket i dalbygden.

Resultatet blev ett trettiotal vackra porträtt av olika individer från Dalbygden som iklädd dräkt eller i sina vardagliga kläder karaktäriserar Dalarna i sin nuvarande tid. Ett syfte som Karl Lärka verkade för över hundra år sedan.

Annons

Annons

Karl Lärkas vänner är föreningen som vill fortsätta driva Karl Lärkas verk och arv till kommande generationer.

Bild vid namn Flicka med guldnyckel tagen vid Karl Lärkas stuga i juli 2020, en del av utställningen. Foto: Luc Pages

Som ett led i det har fotografen Luc Pages tillsammans med journalisten Anna Böhlmark (född på Sollerön) i samarbete med Karl Lärkas vänner arrangerat denna resande utställning med bilder både från Karl Lärkas arkiv samt med bilder som tagits sommaren 2020 vid Karl Lärkas stuga.

Utställningen har som syfte att sprida kunskap och intresse för Solleröbygden samt Karl Lärka. Det dynamiska samspelet som sker när dåtiden får möta nutiden kan väcka tankar hos människor – levde vi verkligen bättre nu än då? Vad har förändrats? Vad var bättre förr? Vad är bättre nu? Finns det värderingar från förr som håller på att gå förlorade i vårt moderna samhälle?

Fotografen Luc Pages bredvid Anna Böhlmark, född på Sollerön och släkt med Karl Lärka.

Bild: Privat

Utställningen visas på Sollerö sockenhus under vår och sommar 2021, Mora Kulturhus sommaren 2022, och tanken är att utställningen sedan ska vandra neröver till Faluns museum (där Luc Pages redan haft en utställning). Samt även ner till museum i resten av Sverige inklusive gallerior i Stockholm.

Annons

Annons

Utställningen är gratis, sponsrad av Karl Lärkas vänner, Sollerö Sockenförening och Återbruket Klippen Sollerön. Utställningen ska ha öppet under våren, måndag till torsdag klockan 10.00 – 14.00.

För mer information och film om Karl Lärka se www.solleron.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan