Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Löftesyran om koldioxidminskning är orimlig

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Världens länder har kommit överens om att minska mänsklighetens klimatpåverkan genom att begränsa utsläpp av koldioxid till atmosfären. Främst genom att överge fossila bränslen, alltså kol, olja och gas. Att detta kommer att ha någon mätbar klimatpåverkan är en obevisad hypotes. Det har dock i delar av västvärlden lett till en övertygelse, att människan kan styra klimatet.

Diagrammet visar hur mycket energi världen använder uppdelat på olika källor. Röd stapel visar den energimängd som ska ersättas med något annat fram till 2050. Löften om fossilfri energiförsörjning 2050 innebär att kol, olja och gas successivt helt måste fasas ut (Röda stapeln). Illustration: privat

För att bädda för nästa klimatkonferens, COP 26 i Glasgow, höll President Biden ett digitalt klimattoppmöte med 40 länder representerade. Det blev en sådan löftesyra, att vi måste fundera på rimligheten.

Annons

85 procent av världens energi är fossil idag. Det var många olika bud om hur mycket man lovar att reducera utsläppen till 2030. Det blev en allmän anslutning i västvärlden till att vara fossilfria till 2050 +/- 5 år. Kina lovar 2060.

Annons

Löften om fossilfri energiförsörjning 2050 innebär att kol, olja och gas successivt helt måste fasas ut. (Röda stapeln)

Det här ska inte läsas som förslag att göra det på, utan för att skapa förståelse för att det är en omöjlig uppgift.

- Om vi skulle ersätta allt med kärnkraft måste vi starta en ny kärnkraftsanläggning varje dag från och med idag till 2050 i världen.

- Tänker vi istället vindkraft behövs 8000 nya vindkraftverk per dag, men eftersom livslängden är kortare än till 2050 måste vi bygga 11000 per dag då de tidigaste måste ersättas med en ny generation. Till det elnät för distributionen.

- Solpaneler är så marginella totalt sett, att vi lämnar dem.

Energi tillverkas inte, den finns och omvandlas till användbara former. Till exempel elektricitet. Vind- och solkraft använder 4 - 10 gånger mer energi för den omvandlingen än fossil elproduktion, vilket ökar på energibehovet och därmed problemet.

Konsekvenserna skulle vara så dramatiska, att det är ogenomförbart i en demokrati

Med det här perspektivet blir det tydligt hur enormt svår uppgiften är. Konsekvenserna skulle vara så dramatiska, att det är ogenomförbart i en demokrati. Ändå har fyrtio av världens ledare i någon sorts godhetstävlan, som det verkar ganska lättvindigt, lovat att världens energiförsörjning ska vara fossilfri 2050. Hur ser deras plan ut? Verktygslådan är den ovan beskrivna. Ett par miljarder människor har inte el till basala välfärdsfunktioner. Att energibanta oss till netto noll som en dellösning stjälper hela samhällsstrukturen. Kostnaderna att försöka är gigantiska.

Annons

Annons

Hur ska nya aktörer med rimliga perspektiv på verkligheten få inflytande på utvecklingen?

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer

Fakta:

Utgå från allmänt accepterade data; 207 000 terawattimmar per år ska vara ersatta 2050. Effektbehovet blir 24 terawatt. Det är 10480 dagar till 2050. Alltså 2,3 gigawatt per dag. De två Ringhalsreaktorerna R3 och R4 har ungefär den effekten ihop.

För 2,3 gigawatt vindkraft behöver 8000 vindkraftverk globalt tas i bruk dagligen till 2050. Beräknat efter idag normala 4 megawatt och 30 procent kapacitetsfaktor. Beräknad livslängd 20 år. 3000 för utbyte måste också byggas. Summa 11000 verk per dag. Reglerkraft eller energilagring av något fossilfritt slag behöver uppfinnas. Balansen mellan produktion och konsumtion måste finnas i varje ögonblick.

Annons

Annons

Till toppen av sidan